Dự án nâng cao năng suất chất lượng
Khảo sát tình hình Năng suất chất lượng tại 05 doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2013.
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2013.

Ngày 26/8/2013, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với chuyên gia về năng suất, chất lượng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng 3 tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất và chất lượng tại 05 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Dự án NSCL năm 2013:

1. Công ty TNHH Hưng Thành – Chế biến nước mắm;

2. Công ty Cổ Phần Ma San Phú Quốc – Chế biến nước mắm;

3. Công ty TNHH MTV XNK KG – Xí nghiệp Chế biến cá cơm – Hòn chông;

4. Công ty TNHH Minh Châu – Sản xuất và chế biến bột cá;

5. Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên – Sản xuất bao bì

Qua cuộc khảo sát này, các chuyên gia về năng suất chất lượng đánh giá được thực trạng năng suất và chất lượng, những ưu điểm, hạn chế trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các chuyên gia sẽ đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp tình hình thực tế của doanh nghiệp.

                                                                                         Triều Anh  - Chi cục TCĐLCL Kiên Giang