Tin trong ngành
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận TCVN và QCVN
Trong năm 2017 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quy chuẩn Việt Nam (QCVN).

Theo thông tin từ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, định kỳ mỗi năm, đơn vị đều phối hợp với các Hiệp hội nghề nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và các bên hữu quan tổ chức các hội nghị phổ biến nội dung các QCVN, TCVN; tổ chức các chương trình đào tạo về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật cho các doanh nghiệp.

Việc này nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước hiểu và áp dụng đúng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); tiếp cận thông tin cập nhật, công nghệ tiên tiến thông qua các tiêu chuẩn, quy chuẩn từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình phù hợp với những yêu cầu của quản lý nhà nước, xã hội, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, góp phần tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường quốc tế thông qua việc áp dụng các Tiêu chuẩn được hài hòa với Tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về hoạt động Tiêu chuẩn hóa, thực hiện hoạt động Tiêu chuẩn hóa tại doanh nghiệp đúng quy định và đưa hoạt động này trở thành công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trong năm 2017 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức 10 hội nghị phổ biến 2 QCVN và 110 TCVN và 8 khóa đào tạo về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho doanh nghiệp trên cả nước.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận các tài liệu phổ biến và đào tạo có thể truy cập và tải tài liệu phổ biến tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng www.tcvn.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Namwww.vsqi.gov.vn

                                                                                                  Nguồn: vietq.vn

Tin khác