Tin tức sự kiện
Quy định về việc phân luồng trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

Thông tư quy định rõ quy định về chế độ luồng xanh, các tiêu chí xác định thương nhân luồng xanh và ưu tiên của chế độ luồng xanh.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về chế độ luồng đỏ, bao gồm tiêu chí xác định thương nhân áp dụng chế độ luồng đỏ, tiêu chí xác định mặt hàng áp dụng chế độ luồng đỏ và yêu cầu đối với chế độ luồng đỏ.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, luồng xanh là chế độ ưu tiên trong quy trình cấp C/O ưu đãi. Do vậy, thương nhân được ưu tiên miễn, giảm, nộp chậm chứng từ, giảm thời gian cấp C/O và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình đề nghị cấp C/O.

Đối với luồng xanh, thương nhân được miễn, giảm chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi; miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất trong quá trình đề nghị cấp C/O ưu đãi; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp C/O và được phép gia hạn thời gian nộp chậm chứng từ trong vòng 45 ngày làm việc đối với các chứng từ được phép nộp chậm.

Cùng đó, luồng đỏ là chế độ cần kiểm soát trong quy trình cấp C/O ưu đãi nên thương nhân phải nộp chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa đối với tất cả các lô hàng, có thể được yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình đề nghị cấp C/O.

Đáng lưu ý, với luồng đỏ thương nhân bắt buộc phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về bộ hồ sơ C/O, thời gian xét duyệt và kiểm tra năng lực sản xuất.

Thông tư cũng nêu rõ, việc phân luồng trong quy trình cấp C/O ưu đãi thực hiện theo cơ chế tự động. Vì vậy, Cục Xuất nhập khẩu và đơn vị chức năng tổ chức cấp C/O ưu đãi thông báo phải công khai các trường hợp áp dụng chế độ luồng xanh, luồng thông thường hoặc luồng đỏ tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (www.ecosys.gov.vn).

Thông tư 15/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.

                                                                                             Nguồn: vietq.vn

 

Tin khác