Tin tức sự kiện
Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 29 xã, phường, thị trấn
Nhằm đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 29 xã, phường, thị trấn đã triển khai áp dụng năm 2017. Ngày 30/10/2018, tại Hội trường UBND huyện Kiên Lương, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND Tp.Hà Tiên, Kiên Lương và Hòn Đất tổ chức Hội nghị để đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 29 xã, phường thị trấn thuộc Tp.Hà Tiên, Kiên Lương và Hòn Đất.

Tham dự Hội nghị có Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Lãnh đạo UBND Tp.Hà Tiên, Kiên Lương. Hội nghị có khoảng 80 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo ISO của 29 xã, phường, thị trấn thuộc Tp.Hà Tiên, Kiên Lương và Hòn Đất.

Tại Hội nghị, Ông Trần Văn Định, Chi cục trưởng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 29 xã, phường, thị trấn thuộc Tp.Hà Tiên, Kiên Lương và Hòn Đất. Qua báo cáo cho thấy việc triển khai áp dụng ISO tại các xã, phường, thị trấn đã đạt được một số kết quả tích cực như: Hệ thống tài liệu đầy đủ theo yêu cầu; thực hiện khá tốt các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã tiến hành đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo để kiểm tra, đánh giá hiệu quả của HTQLCL; công tác kiểm soát thông tin dạng văn bản thực hiện tương đối tốt; Ban Chỉ đạo ISO tại các xã, phường, thị trấn đầy đủ các bộ phận; đã xây dựng, ban hành tài liệu HTQLCL; công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong quá trình triển khai áp dụng tại một số xã, phường, thị trấn cũng còn một số hạn chế, khó khăn như: HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 còn mới đối với các xã, phường, thị trấn; một số cán bộ, công chức, lao động chưa tiếp cận nhiều nên còn lúng túng trong quá trình triển khai áp dụng; việc cập nhật và lập danh mục thông tin dạng văn bản nội bộ, văn bản bên ngoài, danh mục lưu trữ của một số xã, phường, thị trấn còn chưa đầy đủ; chưa lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ khi hồ sơ có thời hạn giải quyết trên 01 ngày; về hình thức quy trình giải quyết Thủ tục hành chính: Tại một số xã, phường, thị trấn cũng còn một số quy trình chưa quy định rõ thành phần hồ sơ cần tiếp nhận, hồ sơ cần lưu giữ, chưa nêu cụ thể thời gian tại các bước thực hiện, thiếu biểu mẫu.

Hội nghị đã tiếp thu được một số ý kiến như: Đa số các ý kiến đều thống nhất với số liệu báo cáo của Sở KH&CN cũng như giải trình một số vấn đề Hội nghị nêu ra; việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 còn mới đối với các xã, phường, thị trấn. Vì vậy kiến nghị Sở KH&CN tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn áp dụng ngày càng tốt hơn…

Kết thúc Hội nghị, Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&CN đề nghị các xã, phường, thị trấn cần phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời sớm khắc phục những thiếu sót để việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, phường, thị trấn ngày càng có hiệu quả, góp phần nâng chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công tại địa phương. Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hỗ trợ các xã, phường, thị trấn trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong thời gian tới.

Tính đến thời điểm này tỉnh Kiên Giang đã có 152 cơ quan, đơn vị áp dụng ISO, trong đó 100% các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã áp dụng, đối với cấp xã, phường, thị trấn đã có 107/145 áp dụng, hiện nay 38 xã, phường còn lại cũng đang triển khai xây dựng, theo kế hoạch đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có 100% các xã, phường, thị trấn áp dụng ISO./.

 

                                                                                                             Đào Xuân Minh – Chi cục TCĐLCL     

Tin khác