Tin trong ngành
Tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn nước mắm
Bộ Khoa học và Công nghệ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản tiếp tiếp thu ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn về nước mắm.

Sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tạm dừng công bố tiêu chuẩn TCVN 12607:2019 về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, bộ này sẽ cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các cá nhân, tổ chức; đối thoại với các bên liên quan để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn một cách tốt nhất.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, hai bộ cũng nhận được những ý kiến khác nhau về dự thảo tiêu chuẩn nêu trên. Như vậy, Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm chưa nhận được sự đồng thuận và chưa đảm bảo sự hài hòa lợi ích các bên liên quan.

"Việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia phải đảm bảo những nguyên tắc sau: phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nguyên tắc đồng thuận, đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích các bên liên quan", Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.

Vì vậy, lãnh đạo hai bộ đã thống nhất giao Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản cùng với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn này.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định chỉ đạo này của hai bộ đã bám sát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 1967/VPCP-KGVX ngày 11-3-2019 do Văn phòng Chính phủ phát hành.

Đó là giao Bộ Nông nghiệp và pPát triển nông thôn nghiên cứu kỹ các ý kiến của các tổ chức, hiệp hội về tiêu chuẩn nước mắm, tổ chức đối thoại tạo thống nhất, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống.

                                                                                               Nguồn: vietq.vn

Tin khác