Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/92020 đến ngày 30/9/2020 có liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/92020 đến ngày 30/9/2020 có liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

 

Ghi chú

01

Mỹ

G / SPS / N / USA Mỹ / 3199

Inpyrfluxam: Dung sai thuốc trừ sâu. Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng inpyrfluxam trong hoặc trên nhiều loại hàng hóa.

Táo; Củ cải đường, rễ cây; Ngô; thức ăn gia súc; Cánh

 

Thông báo

Toàn văn

02

Peru

G / SPS / N / PER / 895

Nghị định tối cao phê duyệt việc cung cấp các Dịch vụ được cung cấp độc quyền bởi Tổ chức Y tế Quốc gia.

Nghị định tối cao đã được thông báo phê duyệt việc cung cấp các dịch vụ do SANIPES cung cấp độc quyền liên quan đến việc xuất khẩu các sản phẩm, tài nguyên thủy sinh và thức ăn chăn nuôi được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Tài nguyên và sản phẩm thủy sinh và thức ăn chăn nuôi được sử dụng trong ...

Thông báo

Thông báo

Thông báo

Toàn văn

03

Liên minh châu âu

G / TBT / N / EU / 735

Dự thảo Quy chế Thực hiện của Ủy ban sửa đổi Quy chế Thực hiện (EU) số 540/2011.

Dự thảo Quy định Thực hiện của Ủy ban này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất fenpyrazamine được sửa đổi theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên EU sẽ xem xét lại việc cấp phép cho các sản phẩm bảo vệ thực vật.

Fenpyrazamine (hoạt chất thuốc trừ sâu)

 

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

04

Trung Quốc

G / SPS / N / CHN / 1172

Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia của CHND Trung Hoa: Giới hạn Dư lượng Tối đa đối với Thuốc trừ sâu trong Thực phẩm.

Tiêu chuẩn này thiết lập 1673 giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với dư lượng của 187 loại thuốc trừ sâu, bao gồm abamectin, v.v. trong hoặc trên thực phẩm.

Thực phẩm

 

 

Thông báo

Toàn văn

05

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1692 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3451, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về thành phần hoạt chất D41 - DIAFENTIUROM (diafenthiuron).

Dự thảo Nghị quyết số 824, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1692 - đã được thông qua là Nghị quyết - RE số 3451, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 070810, 200811, 071320, 071340, 0904, 0704, ...

Thông báo

 

06

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1693 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3452, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất A14 - ATRAZINA (atrazine).

Dự thảo Nghị quyết số 825, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1693 - đã được thông qua là Nghị quyết - RE số 3452, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 1201; Mã ICS: 13, 65

 

Thông báo

 

07

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1694 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3453, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất M40 - MESOTRIONA (mesotrione).

Dự thảo Nghị quyết số 826, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - đã được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1694 - đã được thông qua là Nghị quyết - RE số 3453, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 1201; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

08

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1695 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3448, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất F51 - FLUQUINCONAZOL (fluquinconazole).

Dự thảo Nghị quyết số 850, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1695 - đã được thông qua là Nghị quyết - số RE 3448, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 1201; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

09

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1698 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3439, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về thành phần hoạt chất G01- GLIFOSATO (glyphosate).

Dự thảo Nghị quyết số 828, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1698 - đã được thông qua là Nghị quyết - số RE 3439, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 1005; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

10

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1700 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3441, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất T32 - TEBUCONAZOL (tebuconazole).

Dự thảo Nghị quyết số 830, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1700 - đã được thông qua là Nghị quyết - số RE 3441, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 09; Mã ICS: 13, 65

 

Thông báo

 

11

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1701 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3442, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất F28 - FENPROPATRINA (fenpropathrin).

Dự thảo Nghị quyết số 831, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1701 - đã được thông qua là Nghị quyết - số RE 3442, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 24; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

12

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1702 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3438, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất A63 - ALLIUM SATIVUM.

Dự thảo Nghị quyết số 832, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1702 - đã được thông qua là Nghị quyết - số RE 3438, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

13

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1706 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3437, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất F47 - FLUAZINAM (fluazinam).

Dự thảo Nghị quyết số 837, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1706 - đã được thông qua dưới dạng Nghị quyết - RE số 3437, ngày 3 tháng 9 năm 2020. 

Mã HS: 1204, 070820; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

14

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1707 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3436, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về thành phần hoạt chất P21 - PROPICONAZOL (propiconazole).

Dự thảo Nghị quyết số 836, ngày 23 tháng 6 năm 2020 -được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1707 - đã được thông qua là Nghị quyết - RE số 3436, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 071320, 070810, 071340, 07133500; Mã ICS: ...

Thông báo

 

15

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1719 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3440, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất C09 - CIMOXANIL (cymoxanil).

Dự thảo Nghị quyết số 829, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1719 - đã được thông qua dưới dạng Nghị quyết - RE số 3440, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 07052, 120750, 070420, 071140, 12119029, ...

Thông báo

 

16

Mỹ

G / SPS / N / USA / 3202

Biên nhận của một số đơn thuốc trừ sâu được nộp cho tồn dư của hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

Tài liệu này thông báo Cơ quan đã nhận được một số hồ sơ ban đầu của các kiến ​​nghị về thuốc bảo vệ thực vật yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau.

Nhiều loại hàng hóa

Thông báo

Toàn văn

17

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1689 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3455, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất F69 - FLUPIRADIFURONE (flupyradifurone).

Dự thảo Nghị quyết số 853, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1689 - đã được thông qua là Nghị quyết - RE số 3455, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 071010, 09, 1201; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

18

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1696 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3454, ngày 3 tháng 9 năm 2020 về hoạt chất Q05 - QUIZALOFOPE-P-ETÍLICO.

Dự thảo Nghị quyết số 827, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1696 - đã được thông qua dưới dạng Nghị quyết - RE số 3454, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 0805, 0603, 0604, 06; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

19

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1713 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3456, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất N09 - NOVALUROM (novaluron).

Dự thảo Nghị quyết số 843, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - đã được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1713 - đã được thông qua là Nghị quyết - RE số 3456, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 1514, 120740, 1206, 1204; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

20

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1714 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3457, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất F36 - FLUTRIAFOL (flutriafol).

Dự thảo Nghị quyết số 844, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - đã được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1714 - đã được thông qua là Nghị quyết - RE số 3457, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 200811, 1002, 0805, 0803, 07102200, triticale; ...

Thông báo

 

21

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1715 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3458, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất A29 - ACETAMIPRIDO (acetamiprid).

Dự thảo Nghị quyết số 845, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1715 - đã được thông qua dưới dạng Nghị quyết - RE số 3458, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 170111, 24, 06, 0603, 0604; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

22

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1716 / Add.1

Nghị quyết - RE số 3459, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất E32 - ESPINETORAM (Spinetoram).

Dự thảo Nghị quyết số 846, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1716 - đã được thông qua là Nghị quyết - số RE 3459, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 07051, 070521, 07052, 070970, 120750, 0804, ...

Thông báo

 

23

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1717 / Add.1

Độ phân giải - RE số 3460, ngày 3 tháng 9 năm 2020, về thành phần hoạt chất T33 - TEFLUBENZUROM (teflubenzuron).

Dự thảo Nghị quyết số 847, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - được thông báo trước đó qua G / SPS / N / BRA / 1717 - đã được thông qua là Nghị quyết - số RE 3460, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Mã HS: 080711, 080810; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

 

24

Canada

G / SPS / N / CAN / 1337

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Fluoxastrobin (PMRL2020-28).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-28 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với fluoxastrobin đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu fluoxastrobin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

 

25

Canada

G / SPS / N / CAN / 1338

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Mandestrobin (PMRL2020-29).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-29 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với mandestrobin đã được Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

Thuốc trừ sâu mandestrobin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

 

26

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1764

Dự thảo Nghị quyết số 899, ngày 18 tháng 8 năm 2020 về hoạt chất C81 - CICLANILIPROLE (ciclaniliprole)

Dự thảo Nghị quyết này bao gồm hoạt chất C81 - CICLANILIPROLE (ciclaniliprole) trong Mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

27

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1765

Dự thảo nghị quyết số 900, ngày 18 tháng 8 năm 2020, về hoạt chất E29 - ETIPROLE (ethiprole).

Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây cho thành phần hoạt chất E29 - ETIPROLE (ethiprole) từ Mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ...

Mã HS: 1005, 1007, 100820; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

28

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1767

Dự thảo nghị quyết số 908, ngày 21 tháng 8 năm 2020, liên quan đến hoạt chất C66 - CIAZOFAMIDA (cyazofamid). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất C66 - CIAZOFAMIDA (cyazofamid) từ Mối quan hệ giữa các hạt đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 120750, 07052, 0704, 070521, 070990;

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

29

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1768

Dự thảo nghị quyết số 901, ngày 18 tháng 8 năm 2020, về hoạt chất A41 - AMICARBAZONA (amicarbazone).

Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất A41 - AMICARBAZONA (amicarbazone) từ Mối liên quan giữa các hạt đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 170111; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

30

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1769

Dự thảo nghị quyết số 907, ngày 21 tháng 8 năm 2020, về hoạt chất S17 - Sophora Flavescens. Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất S17 - Sophora Flavescens từ Mối quan hệ của các Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,…

Mã HS: 081020, 071120, 0705, 070970, 081010, 12099110, ...

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

31

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1770

Dự thảo nghị quyết số 906, ngày 21 tháng 8 năm 2020 về hoạt chất C25.1 - CLORIDRATO DE CARTAPE (cartap).

Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất C25.1 - CLORIDRATO DE CARTAPE (cartap) từ Mối quan hệ giữa các đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 1201, 070810, 071320, 071340, 07133500, ...

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

32

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1771

Dự thảo nghị quyết số 902, ngày 18 tháng 8 năm 2020, về hoạt chất B01 - BACILLUS THURINGIENSIS.

Dự thảo Nghị quyết này bao gồm Đặc điểm Độc tố, cập nhật phân loại phân loại và điều chỉnh văn bản thành các chuyên khảo mới được phê duyệt cho các sản phẩm vi sinh trong chuyên khảo về thành phần hoạt chất B01 - BACILLUS THURINGIENSIS, ...

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

33

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1773

Dự thảo nghị quyết số 904, ngày 21 tháng 8 năm 2020, về thành phần hoạt chất F44 - FLUFENOXUROM (flufenoxuron).

Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây cho thành phần hoạt chất F44 - FLUFENOXUROM (flufenoxuron) từ Mối liên hệ giữa các hạt đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 071010, 0703, 080710, 0702; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

34

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1774

Dự thảo nghị quyết số 903, ngày 18 tháng 8 năm 2020, về hoạt chất P13 - PROFENOFÓS (profenofos).

Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất P13 - PROFENOFÓS (profenofos) từ Mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 1206, 09; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

35

Canada

G / SPS / N / CAN / 1339

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Halauxifen-methyl (PMRL2020-30).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-30 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với halauxifen-metyl đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu halauxifen-metyl trong hoặc trên hạt cải dầu

Thông báo

Thông báo

 

36

Canada

G / SPS / N / CAN / 1340

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Oxathiapiprolin (PMRL2020-31).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-31 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với oxathiapiprolin đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu oxathiapiprolin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

 

37

Châu Úc

G / SPS / N / AUS / 506

Đánh giá rủi ro an toàn sinh học của tôm nhập khẩu từ tất cả các quốc gia để làm thức ăn cho người - dự thảo báo cáo.

Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường của Chính phủ Australia đã công bố Đánh giá rủi ro an toàn sinh học của tôm thẻ nhập khẩu từ tất cả các quốc gia để làm thức ăn cho người - dự thảo báo cáo (đánh giá) cho cuộc tham vấn 110 ngày ...

Tôm nấu chín và chưa nấu chín dùng cho người

 

Thông báo

 

38

Cannada

G / SPS / N / CAN / 1314 / Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Inpyrfluxam
Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho inpyrfluxam được thông báo trong G / SPS / N / CAN / 1314 (ngày 2 tháng 7 năm 2020) đã được thông qua ngày 23 tháng 9 năm 2020.

Thuốc trừ sâu inpyrfluxam trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

 

 

Tin khác