Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020 liên quan đến sản phẩm nông sả
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020 liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh Kiên Giang

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1809

Hướng dẫn Quy phạm (Instrução Normativa) Nº 53 ngày 27 tháng 7 năm 2020. Cập nhật các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu giống lúa (Oryza sativa) (Loại 4, Loại 3) được sản xuất tại Ấn Độ.

Hạt giống lúa (Oryza sativa) (Nhóm 4, Nhóm 3)

Thông báo

Toàn văn

02

Canada

G / SPS / N / CAN / 1350

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Trifludimoxazin (PMRL2020-36).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-36 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với trifludimoxazin đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu trifludimoxazin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

03

Canada

G / SPS / N / CAN / 1321 / Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Myclobutanil. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho myclobutanil được thông báo trong G / SPS / N / CAN / 1321 (ngày 4 tháng 8 năm 2020) đã được thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2020.

Thuốc trừ sâu myclobutanil trong hoặc trên cà tím

Thông báo

Thông báo

04

Canada

G / SPS / N / CAN / 1322 / Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Pyroxsulam. Tài liệu về giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho pyroxsulam được thông báo trong G / SPS / N / CAN / 1322 (ngày 4 tháng 8 năm 2020) đã được thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2020. 

Thuốc trừ sâu pyroxsulam trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

05

Canada

G / SPS / N / CAN / 1323 / Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Triflumezopyrim. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho triflumezopyrim được thông báo trong G / SPS / N / CAN / 1323 (ngày 4 tháng 8 năm 2020) đã được thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2020.

Thuốc trừ sâu triflumezopyrim trong hoặc trên lúa (ICS: 65.020, ...)

Thông báo

Thông báo

06

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 715 / Add.1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) cho Metyltetraprole được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 715 (ngày 20 tháng 1 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Cá và giáp xác, động vật thân mềm và thủy sinh khác ...

Thông báo

Toàn văn

07

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 717 / Add.1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRL) đối với Iminoctadine được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 717 (ngày 20 tháng 1 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

08

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 719 / Add.1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) cho Benthiavalicarb-isopropyl được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 719 (ngày 20 tháng 1 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 18 tháng 6 năm 2020

Rau ăn được và một số loại củ

(HS: 07.01,...)

Thông báo

Toàn văn

09

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 735 / Add.1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRL) cho Picarbutrazox được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 735 (ngày 31 tháng 3 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

10

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 737 / Add.1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) cho Pyridalyl được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 737 (ngày 31 tháng 3 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Cá và giáp xác, động vật thân mềm và thủy sinh khác ...

Thông báo

Toàn văn

11

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 738 / Add 1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRL) cho Pyroxasulfone được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 738 (ngày 31 tháng 3 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

12

Nga

G / SPS / N / RUS / 199

Thư của Cơ quan Liên bang về Giám sát Thú y và Kiểm dịch thực vật.

Rosselkhoznadzor trên cơ sở phân tích rủi ro kiểm dịch thực vật đặt ra các yêu cầu mới đối với cà chua và ớt (bao gồm cả trái cây, cây con và hạt giống của chúng) nhập khẩu vào Nga và quá cảnh của chúng qua lãnh thổ Nga. 

Hạt giống, cây con và quả của cà chua và ớt

Thông báo

13

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 744 / Add.1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm, v.v. theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) đối với Dazomet, Metam và Methyl isothiocyanate được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 744 (ngày 1 tháng 4 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 14 tháng 7 năm 2020.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

14

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 745 / Add.1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm, v.v. theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) đối với 1,3-Dichloropropene được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 745 (ngày 1 tháng 4 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 14 tháng 7 năm 2020.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

15

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 759 / Add 1

Sửa đổi các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa đề xuất (MRLs) cho Broflanilide được thông báo trong G / SPS / N / JPN / 759 (ngày 3 tháng 6 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 14 tháng 9 năm 2020.

Rau ăn được và một số loại

củ, quả

(HS: 07.03,...)

Thông báo

Toàn văn

16

Canada

G / SPS / N / CAN / 1351

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Tetraconazole (PMRL2020-37). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-37 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với tetraconazole đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu tetraconazole trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

17

Canada

G / SPS / N / CAN / 1352

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Chlormequat chloride (PMRL2020-38). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-38 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với clormequat clorua đã được Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

Thuốc trừ sâu chlormequat clorua trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

18

Canada

G / SPS / N / CAN / 1332 / Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa được thiết lập: Nhôm Phosphide.

Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho nhôm phosphide được thông báo trong G / SPS / N / CAN / 1332 (ngày 25 tháng 8 năm 2020) đã được thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Thuốc trừ sâu nhôm phosphide trong hoặc trên hạt có dầu (ICS: 65.020,...)

Thông báo

Thông báo

19

Canada

G / SPS / N / CAN / 1328 / Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Cyflufenamid. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho cyflufenamid được thông báo trong G / SPS / N / CAN / 1328 (ngày 19 tháng 8 năm 2020) đã được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2020. 

Thuốc trừ sâu cyflufenamid trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

 

Tin khác