Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/12/2020 liên quan đến sản phẩm nông sản
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/12/2020 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:
STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Canada

G/SPS/N/CAN/1334/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Fenpyroximate. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho fenpyroximate được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1334 (ngày 28 tháng 8 năm 2020) đã được thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2020. 

Thuốc trừ sâu fenpyroximate trong hoặc trên trái cây họ cam quýt

(ICS: 65.020,...)

Thông báo

Thông báo

02

Canada

G/SPS/N/CAN/1333/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Difenoconazole. Tài liệu về giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho difenoconazole được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1333 (ngày 27 tháng 8 năm 2020) đã được thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2020. 

Thuốc trừ sâu difenoconazole trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

03

Australia

G/SPS/N/AUS/433/Add.7

Luật Xuất khẩu Nông sản - Ban hành Dự thảo Quy tắc Kiểm soát Xuất khẩu 2020 - Giai đoạn 3. Chính phủ Úc đang cải tiến luật xuất khẩu nông sản của mình. Khung pháp lý mới cho xuất khẩu nông sản của Australia sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2021.

Các sản phẩm nông sản xuất khẩu từ Úc

Thông báo

04

Brazil

G/SPS/N/BRA/1851

Dự thảo nghị quyết số 962, ngày 25 tháng 11 năm 2020 về hoạt chất N11 - NEOSEIULUS IDAEUS. Dự thảo Nghị quyết này bao gồm hoạt chất N11 - NEOSEIULUS IDAEUS trong mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

05

Brazil

G/SPS/N/BRA/1848

Dự thảo nghị quyết số 967, ngày 1 tháng 12 năm 2020 về hoạt chất A64 - ACETATO DE (E)-7-DODECENILA. Dự thảo Nghị quyết này bao gồm hoạt chất A64 trong mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

06

Brazil

G/SPS/N/BRA/1849

Dự thảo Nghị quyết số 968 (01/12/2020) về hoạt chất T71 – TIENCARBAZONA. Dự thảo Nghị quyết này bao gồm thành phần hoạt chất T71 - TIENCARBAZONA trong mối liên quan của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

07

Brazil

G/SPS/N/BRA/1850

Dự thảo nghị quyết số 969, ngày 1 tháng 12 năm 2020 về hoạt chất N12 - Neoseiulus barkeri. Dự thảo Nghị quyết này bao gồm thành phần hoạt chất N12 - Neoseiulus barkeri trong Mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

08

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/816

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho Thực phẩm, Phụ gia Thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp sau: Thuốc trừ sâu: Ethaboxam.

Rau ăn được và một số loại củ, củ, quả

Thông báo

Toàn văn

09

Canada

G/SPS/N/CAN/1360

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Ethaboxam. Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-45 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) cho ethaboxam đã được Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

Thuốc trừ sâu ethaboxam trong hoặc trên rễ củ cải đường

Thông báo

Thông báo

10

Canada

G/SPS/N/CAN/1337/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Fluoxastrobin. Tài liệu đề xuất về giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) cho fluoxastrobin được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1337 (ngày 23 tháng 9 năm 2020) đã được thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2020

Thuốc trừ sâu fluoxastrobin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

11

Canada

G/SPS/N/CAN/1338/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Mandestrobin. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho mandestrobin được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1338 (ngày 23 tháng 9 năm 2020) đã được thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Thuốc trừ sâu mandestrobin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

12

Canada

G/SPS/N/CAN/1362

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Fluroxypyr-meptyl (PMRL2020-47). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-47 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với fluroxypyr-meptyl đã được Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

Thuốc trừ sâu fluroxypyr-meptyl trong hoặc trên cỏ canary hàng năm

Thông báo

Thông báo

13

Canada

G/SPS/N/CAN/1363

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Azoxystrobin (PMRL2020-48). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-48 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với azoxystrobin đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu azoxystrobin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

14

Mỹ

G/SPS/N/Mỹ/3217

Broflanilid; Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng. Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của broflanilide trong hoặc trên nhiều mặt hàng được xác định trong tài liệu này.

Rau dền, hạt, thóc, mồng tơi;...

Thông báo

Toàn văn

 

 

Tin khác