Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Mỹ

G/SPS/N/USA/3219

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng 2,4-D trong hoặc trên lúa mì, thức ăn thô xanh, ngũ cốc, rơm rạ và hạt vừng.

Vừng, lúa mì, ...

Thông báo

Toàn văn

02

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/771/Add1

Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm, Phụ gia Thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) cho Pyrimidifen được thông báo trong G/SPS/N/JPN/771 (ngày 30 tháng 7 năm 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 16 tháng 11 năm 2020. 

Rau ăn được và một số loại củ (HS: 07.04,...)

Thông báo

Toàn văn

03

Uganda

G/TBT/N/UGA/1278

DUS DEAS 1039: 2021, Đậu thông thường - Yêu cầu chứng nhận, Phiên bản đầu tiên. Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu chứng nhận đối với hạt giống đậu thường (Phaseolus vulgaris L.) và đã được chứng nhận. Nó bao gồm các yêu cầu về giống đủ điều kiện, yêu cầu đồng ruộng, kiểm tra đồng ruộng, lấy mẫu hạt giống, ...

Hạt đậu thông thường

Thông báo

Toàn văn

04

Uganda

G/TBT/N/UGA/1279

Hạt lúa mì - Yêu cầu để được chứng nhận. Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu chứng nhận đối với hạt giống lúa mì 1 và 2 và được chứng nhận (Triticum aestivum L.). Nó bao gồm các yêu cầu về giống đủ điều kiện, tiêu chuẩn đồng ruộng, kiểm tra đồng ruộng, lấy mẫu hạt giống, ...

Hạt lúa mì

Thông báo

Toàn văn

05

Uganda

G/TBT/N/UGA/1281

Hạt gạo - Yêu cầu chứng nhận.
Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu chứng nhận đối với giống lúa và xác nhận (Oryza sativa L.). Nó bao gồm các yêu cầu đối với giống đủ điều kiện, yêu cầu đồng ruộng, kiểm tra thực địa, lấy mẫu hạt giống, phòng thí nghiệm...

Hạt gạo

Thông báo

Toàn văn

06

Indonesia

G/SPS/N/IDN/139

Dự thảo sửa đổi cuối cùng Nghị định của Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp của Cộng hòa Indonesia.

Dựa trên sự phát triển mới nhất về bệnh cá theo OIE, tình hình dịch bệnh cá ở cấp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dựa trên NACA (Mạng lưới các Trung tâm Nuôi trồng Thủy sản ở Châu Á - Thái Bình Dương).

Động vật thủy sinh, bao gồm: cá, giáp xác, nhuyễn thể,...

Thông báo

Toàn văn

07

Argentina

G/TBT/N/ARG/175/Add2

Nghị quyết GMC số 39/2005 “Quy định kỹ thuật MERCOSUR về xác định khối lượng tịnh của cá, động vật thân mềm.

Có thông tin cho rằng Nghị quyết số 451/2020 của Bộ Nội thương bãi bỏ Nghị quyết miễn thuế TTĐB số 35/2006, đưa Nghị quyết GMC số 39/2005 (G/TBT/N vào Hệ thống pháp luật quốc gia/ARG/175/Add.1) .

Cá, động vật thân mềm và giáp xác

Thông báo

08

Argentina

G/TBT/N/ARG/333/Add1

Dự thảo Nghị quyết GMC N ° 01/18. Phương pháp luận để thực hiện kiểm soát đo lường ở cá, động vật thân mềm và giáp xác...

Cá, động vật thân mềm và giáp xác

Thông báo

09

Thổ Nhỹ Kỳ

G/SPS/N/TUR/109/Add3

Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về việc sửa đổi các biện pháp khẩn cấp.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn thông báo rằng đối với các nhận xét từ các quốc gia thương mại liên quan đến các thông báo G/SPS/N/TUR/109 và G/SPS/N/TUR/109/Add.1.

Cà chua (Solanum lycopersicum) và Ớt (Capsicumsp)

Thông báo

10

Thái Lan

G/SPS/N/THA/287/Add1

Dự thảo điều kiện nhập khẩu cà tím gieo hạt vào Thái Lan. Dự thảo điều kiện nhập khẩu hạt giống cà tím để gieo vào Thái Lan, như đã thông báo trước đó trong G/SPS/N/THA/287 ngày 08/01/2020, đã được thông qua và đăng trên Công báo Hoàng gia ngày 13/01/2021.

Hạt giống cà tím (Solanum melongena) để gieo hạt

Thông báo

Toàn văn

11

Thái Lan

G/SPS/N/THA/288/Add1

Dự thảo điều kiện nhập khẩu hạt cà chua gieo hạt vào Thái Lan. Dự thảo điều kiện nhập khẩu hạt giống cà chua để gieo vào Thái Lan, như đã được thông báo trước đây trong G/SPS/N/THA/288 ngày 08 tháng 01 năm 2020, đã được thông qua và đăng trên Công báo Hoàng gia ngày 13 tháng 1 năm 2021.

Hạt giống cà chua (Solanum lycopersicum) để gieo hạt

Thông báo

Toàn văn

12

Thái Lan

G/SPS/N/THA/289/Add1

Dự thảo điều kiện nhập khẩu ngô hạt gieo vào Thái Lan. Dự thảo điều kiện nhập khẩu ngô hạt để gieo vào Thái Lan, như đã thông báo trước đây trong G/SPS/N/THA/289 ngày 06 tháng 02 năm 2020, đã được thông qua và đăng trên Công báo Hoàng gia ngày 13 tháng 1 năm 2021. 

Hạt giống ngô (Zea mays) để gieo

(Mã ICS: 65.020.20)

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác