Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Canada

G / SPS / N / CAN / 1351 / Add 1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Tetraconazole. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho tetraconazole được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1351 (ngày 18/11/2020) đã được thông qua ngày 04/02/2021.

Thuốc trừ sâu tetraconazole trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

02

Canada

G/SPS/N/CAN/1355/Add 1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Carfentrazone-ethyl. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho carfentrazone-ethyl được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1355 (ngày 20/11/2020) đã được thông qua ngày 08/02/2021. 

Thuốc trừ sâu carfentrazone-ethyl trong hoặc trên các loại hạt cây

Thông báo

Thông báo

03

Canada

G/SPS/N/CAN/1370

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Difenoconazole (PMRL2021-01). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-01 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với difenoconazole đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu difenoconazole trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

04

Canada

G/SPS/N/CAN/1371

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Flupyradifurone (PMRL2021-02). Mục tiêu của tài liệu thông báo PMRL2021-02 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với flupyradifurone đã được Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

Thuốc trừ sâu flupyradifurone trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

05

Canada

G/SPS/N/CAN/1374

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Propiconazole (PMRL2021-03). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-03 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với propiconazole đã được Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất. 

Thuốc trừ sâu propiconazole trong hoặc trên lúa mì

Thông báo

Thông báo

06

Mỹ

G/SPS/N/USA/3223

Dung sai thuốc trừ sâu. Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của streptomycin trong hoặc trên quả, cam quýt,...

Đậu, khô, rau cần tây, cam quýt, ...

Thông báo

Toàn văn

07

Mỹ

G/SPS/N/Mỹ/3224

Dung sai thuốc trừ sâu. Quy định này thiết lập dung sai đối với dư lượng ethaboxam trong hoặc trên củ cải đường.

Củ cải đường

Thông báo

Toàn văn

08

Mỹ

G/SPS/N/Mỹ/3225

Dung sai thuốc trừ sâu. Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng benzovindiflupyr trong hoặc trên quả việt quất xanh, nhân sâm và rễ củ cải đường.

Củ cải đường,...

Thông báo

Toàn văn

09

Canada

G/SPS/N/CAN/1376

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Thiabendazole (PMRL2021-05). Mục tiêu của tài liệu thông báo PMRL2021-05 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với thiabendazole đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu thiabendazole trong hoặc trên chuối, xoài,…

Thông báo

Thông báo

10

Liên bang Nga

G/SPS/N/RUS/212

Thư của Cơ quan Liên bang về Giám sát Thú y và Kiểm dịch thực vật (Rosselkhoznadzor) số FS-YUSH-3/4010, trên cơ sở phát hiện vi rút pepino trong cà chua tươi có nguồn gốc từ Senegal và được cung cấp từ Hà Lan, đã áp đặt một lệnh hạn chế tạm thời đối với cà chua có kèm theo kiểm dịch ...

Cà chua

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác