Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 30/3/2021 đến ngày 29/4/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 30/3/2021 đến ngày 29/4/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Đài Loan

G/SPS/N/TPKM/567

Dự thảo tiêu chuẩn về giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Sửa đổi giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất thuốc trừ sâu cho Bicyclopyrone, Cartap, Chlorfluazuron, Chlorpyrifos, Clothianidin, Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cyenopyrafen, Cyflufenamid, Ethiprole, Etofenprox, Flonicamid, Florpyrauxifen-benzyl, ...

Hạt ngũ cốc, mía, hạt cà phê, hạt khô,...

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

02

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/839

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Validamycin.

Rau và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

03

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/834

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Chloropicrin.

Rau và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

04

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/836

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Kasugamycin.

Rau và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

05

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/837

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: 1-Methylcyclopropene.

Rau và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

06

Nam Phi

G/SPS/N/ZAF/74

Sửa đổi Quy định kỹ thuật bắt buộc đối với tôm hùm đông lạnh và các sản phẩm tôm hùm đông lạnh có nguồn gốc từ nó.

Quy định kỹ thuật bắt buộc này yêu cầu tôm hùm đông lạnh và các sản phẩm tôm hùm đông lạnh có nguồn gốc từ nó để tiêu thụ trực tiếp hoặc chế biến thêm, được chào bán, phải tuân thủ Quy định kỹ thuật bắt buộc này.

Các sản phẩm tôm hùm đông lạnh và các sản phẩm có nguồn gốc từ tôm hùm

Thông báo

Toàn văn

07

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/787/Add.1

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRLs) cho Pyrifluquinazon được thông báo trong G/SPS/N/JPN/787 (ngày 19/10/2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 03 tháng 2 năm 2021.

Rau và một số loại củ, củ, quả (HS: 07.01,...)

Thông báo

Toàn văn

08

New Zealand

G/SPS/N/NZL/647

Đề xuất sửa đổi Thông báo thực phẩm của New Zealand (Mức dư lượng tối đa cho các hợp chất nông nghiệp).

Tài liệu bao gồm các chi tiết kỹ thuật về các đề xuất sửa đổi Thông báo hiện hành được ban hành theo Đạo luật Thực phẩm 2014 liệt kê các mức dư lượng tối đa (MRLs) đối với các hợp chất nông nghiệp ở New Zealand.

Rau, trái cây, sản phẩm động vật và các sản phẩm thực phẩm khác

Thông báo

Toàn văn

09

Australia

G/SPS/N/AUS/363/Add.11

Sửa đổi Đạo luật An ninh Sinh học của Úc năm 2015. Đạo luật An ninh sinh học sửa đổi (Làm rõ hàng hóa bị cấm có điều kiện) bắt đầu vào ngày 01 tháng 4 năm 2021. Đạo luật này sửa đổi Đạo luật an ninh sinh học 2015 để xác nhận rằng các quyết định được thực hiện theo tiểu mục 174 (1) của Đạo luật an ninh sinh học trước.

Nhập khẩu hàng hóa nói chung vào Úc

Thông báo

10

Mỹ

G/SPS/N/USA/3241

Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng.
Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của Spinosad trong hoặc trên nhiều loại hàng hóa.

Quả mọng, mọc thấp, trừ dâu

Thông báo

Toàn văn

11

Mỹ

G/SPS/N/USA 3242

Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng.
Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của Spinetoram trong hoặc trên nhiều loại hàng hóa.

Quả mọng, mọc thấp, trừ dâu

Thông báo

Toàn văn

12

Mỹ

G / SPS / N / Mỹ / 3243

Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng.
Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng thuốc trừ sâu Metaflumizone trong hoặc trên nhiều loại hàng hóa.

Táo, cà phê, đậu xanh, một số loại trái cây,...

Thông báo

Toàn văn

13

Thổ Nhĩ Kỳ

G / SPS / N / TUR / 117

Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ Codex - Thông cáo dự thảo về các sản phẩm từ ong.

Thông cáo này bao gồm các định nghĩa sản phẩm, tiêu chí thành phần và yêu cầu ghi nhãn của các sản phẩm keo ong, sữa ong chúa, bột sữa ong chúa, phấn hoa ong, phấn hoa ong khô và bánh mì ong.

Sản phẩm từ ong (keo ong, sữa ong chúa,...)

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác