Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 30/4/2021 đến ngày 31/5/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 30/4/2021 đến ngày 31/5/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản.

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Vương quốc Ả rập Xê-út

G/SPS/N/SAU/452

Các điều kiện và yêu cầu phải đáp ứng khi nhập khẩu mật ong và các sản phẩm từ ong vào Vương quốc Ả Rập Xê Út.

Tài liệu giải thích hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ả Rập Xê Út (SFDA) và hướng dẫn quy định khác, chẳng hạn như luật pháp bao gồm ghi nhãn thích hợp cho sản phẩm mật ong, công bố nguồn mật ong, danh sách kiểm tra thú y, chứng nhận/ tài liệu sức khỏe, an toàn ...

Mật ong và các sản phẩm từ ong

Thông báo

Toàn văn

02

Ukraine

G/SPS/N/UKR/160

Dự thảo Lệnh "Về việc phê duyệt mức dư lượng tối đa của hàm lượng chlorpyrifos và chlorpyrifos-methyl trong nông sản và thực phẩm là 0,01 mg/ kg (mg/ l).

Thuốc trừ sâu

Thông báo

03

Thổ Nhĩ Kỳ

G/SPS/N/TUR/117/Corr.1

Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ Codex - Thông cáo dự thảo về các sản phẩm từ ong.

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp thay đổi ngày đề xuất thông qua là tháng 8 năm 2021 và sửa ngày đề xuất có hiệu lực (cũng như ngày có hiệu lực của biện pháp thương mại) là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Sản phẩm từ ong (sản phẩm keo ong, sữa ong chúa,...)

Thông báo

04

Thổ Nhĩ Kỳ

G/TBT/N/TUR/183

Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ Codex- Thông báo về các sản phẩm từ ong.

Thông cáo này bao gồm các định nghĩa sản phẩm, tiêu chí thành phần và yêu cầu ghi nhãn của các sản phẩm keo ong, sữa ong chúa, bột sữa ong chúa, phấn hoa ong, phấn hoa ong khô và bánh mì ong.

Sản phẩm từ ong (sản phẩm keo ong, sữa ong chúa,...)

Thông báo

05

Uganda

G/SPS/N/UGA/157

Quy phạm thực hành sản xuất, xử lý và chế biến trái cây và rau quả sấy khô. Dự thảo quy tắc thực hành này áp dụng cho trái cây và rau quả đã được sấy khô bằng phương pháp tự nhiên hoặc nhân tạo hoặc kết hợp cả hai.

Trái cây và rau quả sấy khô

Thông báo

Toàn văn

06

Vương quốc Ả rập Xê-út

G/SPS/N/SAU/452/Add.1

Các điều kiện và yêu cầu phải đáp ứng khi nhập khẩu mật ong và các sản phẩm từ ong vào Vương quốc Ả Rập Xê Út.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ả Rập Xê Út (SFDA) đang kéo dài thời gian bình luận về các điều kiện và yêu cầu phải đáp ứng khi nhập khẩu mật ong và các sản phẩm từ ong vào Vương quốc Ả Rập Xê Út.

Mật ong và các sản phẩm từ ong

Thông báo

07

Nhật Bản

G/TBT/N/JPN/699

Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn và quy phạm về phân bón. Để thúc đẩy kiểm soát chất lượng phân bón, MAFF sẽ sửa đổi Pháp lệnh thực thi Đạo luật quy định về phân bón và các quy tắc hành chính.

Phân bón (HS: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

08

Việt Nam

G/SPS/N/VNM/113/Add.2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi và các thành phần trong thức ăn thủy sản.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về mức tối đa của độc tố nấm mốc (aflatoxin b1, HCN, Gossypol), kim loại nặng (asen, cadimi, chì, thủy ngân), vi sinh vật (E. coli (Escherichia coli) và Salmonella) và các chất không mong muốn khác (N-NH3 …).

Thức ăn chăn nuôi

Thông báo

Toàn văn

09

Canada

G/SPS/N/CAN/1389

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Lambda-cyhalothrin (PMRL2021-14).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-14 là tham khảo ý kiến ​​về việc thu hồi giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất đối với lambda-cyhalothrin và các mặt hàng tương ứng được xác định trong PMRL.

Thuốc trừ sâu lambda-cyhalothrin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau ...

Thông báo

Thông báo

10

Canada

G/SPS/N/CAN/1390

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Pendimethalin (PMRL2021-11). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-11 là để tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu dây chuyềnimethalin trong hoặc trên cần tây (Mã ICS: 65.020,...)

Thông báo

Thông báo

11

Canada

G/SPS/N/CAN/1391

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Oxathiapiprolin (PMRL2021-12). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-12 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với oxathiapiprolin đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu oxathiapiprolin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

12

Canada

G/SPS/N/CAN/1392

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Metalaxyl (PMRL2021-13).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-13 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với metalaxyl đã được Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada đề xuất.

Thuốc trừ sâu metalaxyl trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

13

Canada

G/SPS/N/CAN/1393

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Methoprene (PMRL2021-15).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-15 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với Methotre đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu Methotre trong hoặc trên sữa (Mã ICS: 65.020,...)

Thông báo

Thông báo

14

Canada

G/SPS/N/CAN/1353/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Ethephon. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho ethephon được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1353 (ngày 19 tháng 11 năm 2020) đã được thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Thuốc trừ sâu ethephon trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

15

Canada

G/SPS/N/CAN/1374/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Propiconazole. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho propiconazole được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1374 (ngày 16 tháng 2 năm 2021) đã được thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Thuốc trừ sâu propiconazole trong hoặc trên lúa mì (Mã ICS: 65.020,...)

Thông báo

Thông báo

16

Canada

G/SPS/N/CAN/1375/Add. 1

Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho dimethoate được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1375 (ngày 16 tháng 2 năm 2021) đã được thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2021. MRLs sửa đổi được thiết lập thông qua việc nhập vào Cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa vào ngày 12 tháng 5 Năm 2021.

Thuốc trừ sâu dimethoate trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

17

Canada

G/SPS/N/CAN/1376/Add. 1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Thiabendazole. Tài liệu về giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho thiabendazole được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1376 (ngày 19 tháng 2 năm 2021) đã được thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Thuốc trừ sâu thiabendazole trong hoặc trên chuối, xoài và ...

Thông báo

Thông báo

18

 Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/843

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh thực phẩm. Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa) đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu Flazasulfuron.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

19

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/844

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh thực phẩm. Đề xuất về giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu Tolfenpyrad.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

20

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/847

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,.... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm. Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp sau thuốc thú y Eugenol.

Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và thủy sinh khác

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác