Tin tức sự kiện
Thông báo đăng ký tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo đến Quý doanh nghiệp việc đăng ký tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 với nội dung và mức hỗ trợ như sau:

     1. Thực hiện Dự án cải tiến năng suất và chất lượng: 200 triệu đồng/ dự án. 

     2. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến: 50 triệu đồng/ hệ thống.

     3. Xây dựng và áp dụng công cụ cải tiến năng suất: 20 triệu đồng/ công cụ.

    4. Chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: 15 triệu đồng/ chứng nhận sản phẩm.

     5. 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

     - Đối với sản phẩm, hàng hóa đã có tiêu chuẩn quốc gia: 5 triệu đồng/ doanh nghiệp.

     - Đối với sản phẩm, hàng hóa chưa có tiêu chuẩn quốc gia: 10 triệu đồng/ doanh nghiệp.

     6. 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan nhà nước: 10 triệu đồng/doanh nghiệp.

     7. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:

     - Đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được hỗ trợ 20 triệu đồng.

     - Đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được hỗ trợ 50 triệu đồng.

     Quý doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng gửi Đăng ký tham gia (theo mẫu) về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang, địa chỉ: 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trước ngày 30/6/2021.

      Thông báo cụ thể và Mẫu đăng ký xem file đính kèm.

Tải Thông báo tại đây

Tải phụ lục kèm theo Thông báo

                                                                                                                    Đào Xuân Minh - Chi cục TCĐLCL

Tin khác