Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/790/Add.1

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,...

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Cartap, Thiocyclam và Bensultap được thông báo trong G/SPS/N/JPN/790 (ngày 06/11/ 2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Rau ăn được và một số loại củ, quả (HS: 07.01,...)

Thông báo

Toàn văn

02

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/792/Add.1

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Flometoquin được thông báo trong G/SPS/N/JPN/792 (ngày 06/11/2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Rau ăn được và một số loại củ, quả (HS: 07.02,...)

Thông báo

Toàn văn

03

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/794/Add.1

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Prohydrojasmon được thông báo trong G/SPS/N/JPN/794 (ngày 06/11/2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Rau ăn được và một số loại củ (HS: 07.02...)

Thông báo

Toàn văn

04

Liên minh Châu Âu

G/SPS/N/EU/492

Dự thảo Quy định Thực hiện của Ủy ban này quy định rằng việc phê duyệt phosmet hoạt chất không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009.

Phosmet (hoạt chất thuốc trừ sâu)

Thông báo

Toàn văn

05

Canada

G/SPS/N/CAN/1377/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Novaluron. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho novaluron được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1377 (ngày 19/3/2021) đã được thông qua ngày 09/6/2021.

Thuốc trừ sâu novaluron trong hoặc trên rễ cây và củ

Thông báo

Thông báo

06

Canada

G/SPS/N/CAN/1378/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Spinosad. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho spinosad được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1378 (ngày 19/3/2021) đã được thông qua ngày 09/6/2021.

Thuốc trừ sâu Spinosad trên cây bạc

Thông báo

Thông báo

07

Việt Nam

G/SPS/N/VNM/116

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cá giống. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến các chỉ tiêu an toàn đối với tôm bố mẹ, ấu trùng, cá bột, cá giống của 20 loài cá nước ngọt.

Quy chế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài,...

Hạt giống cá nước ngọt

Thông báo

Toàn văn

08

Canada

G/SPS/N/CAN/1397

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Fluazaindolizine (PMRL2021-17). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-17 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với fluazaindolizine đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu fluazaindolizine trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

 

Tin khác