Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

STT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/857

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Fosthiazate.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

02

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/863

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa trong mật ong đối với các loại hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu sau: Acynonapyr, Ametoctradin, Amisulbrom, Chlorantraniliprole, Broflanilide, Benthiavalicarb-isopropyl, Chlorfluazuron, Cyazofamid, ...

Mật ong tự nhiên

Thông báo

Toàn văn

03

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/800/Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Diethofencarb được thông báo trong G/SPS/N/JPN/800 ngày 20/11/2020 đã được thông qua và công bố vào ngày 13/5/2021. 

Rau ăn được và một số loại củ, quả

Thông báo

Toàn văn

04

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/816/Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa đề xuất cho Ethaboxam được thông báo trong G/SPS/N/JPN/816 ngày 10/12/2020) đã được thông qua và công bố vào ngày 27/5/2021.

Các loại rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

05

Mỹ

G/SPS/N/USA/3259

Quy định này thiết lập một dung sai đối với dư lượng fludioxonil trong hoặc trên chuối.

Chuối

Thông báo

Toàn văn

06

Thổ Nhĩ Kỳ

G/SPS/N/TUR/119

Các biện pháp kiểm dịch thực vật khẩn cấp đối với việc nhập khẩu cà chua, hạt tiêu và hạt bí ngô.

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp đang sửa đổi các yêu cầu nhập khẩu đối với cà chua (Solanum lycopersicum), hạt tiêu (Capsicum spp.) và hạt bí ngô (Cucurbita pepo) từ tất cả các nước vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Hạt cà chua, hạt tiêu, hạt bí ngô

Thông báo

07

Liên Minh Châu Âu

G/SPS/N/EU/466/Add.1

Mức tối đa của cadmium trong một số loại thực phẩm.

Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/466 ngày 15/3/2021 hiện đã được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2021/1323 ngày 10/8/2021 sửa đổi Quy định (EC) số 1881/2006 liên quan đến mức tối đa của cadmium trong một số loại thực phẩm .

Trái cây họ cam quýt,…

Thông báo

Toàn văn 1

Toàn văn 2

Toàn văn 3

08

Đài Loan

G/SPS/N/TPKM/567/Add1

Tiêu chuẩn về giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Lãnh thổ Hải quan riêng biệt của Đài Loan, Penghu, Kinmen và Matsu đã đề xuất sửa đổi Tiêu chuẩn về giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm vào ngày 07/4/2021 (G/SPS/N/TPKM/567). Bản sửa đổi cuối cùng có hiệu lực vào ngày 18/8/2021.

Hạt ngũ cốc, mía, hạt cà phê,…

Thông báo

Toàn văn 1

Toàn văn 2

 

Tin khác