Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/01/2022 đến ngày 27/01/2022 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/01/2022 đến ngày 27/01/2022 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

STT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Canada

G/SPS/N/CAN/1421

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Flutianil (PMRL2021-31).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-31 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với flutianil đã được Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada đề xuất. 

Thuốc trừ sâu flutianil trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

02

Mỹ

G/SPS/N/USA/3295

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng mefentrifluconazole trong hoặc trên chuối và cà phê, đậu xanh.

Chuối, cà phê, đậu xanh

Thông báo

Toàn văn

03

Thái Lan

G/SPS/N/THA/469

Theo virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV), virus gây bệnh hoại tử da và tạo máu truyền nhiễm (IHHNV) và virus đầu vàng (YHV) đã được phát hiện trên tôm biển đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador. Tạm ngừng nhập khẩu tôm sống và xác tôm (bao gồm cả tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei, P ...) vào Thái Lan.

Tôm sống và xác tôm

Thông báo

Toàn văn

04

Đài Loan

G/SPS/N/TPKM/530/Add.5

Gia hạn các Biện pháp thay thế tạm thời đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 để nộp Giấy chứng nhận cho Mục đích Vệ sinh và an toàn thực phẩm trong điều kiện đại dịch COVID-19.

Hàng hóa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông báo

05

Mỹ

G/SPS/N/USA/3298

Văn bản này thông báo cơ quan đã nhận được một số hồ sơ ban đầu của các kiến ​​nghị về thuốc bảo vệ thực vật yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau.

Nhiều loại hang hóa

Thông báo

Toàn văn

06

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/915

Sửa đổi các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Cadusafos.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

07

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/914

Sửa đổi các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Đề xuất về giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Broflanilide.

Mật ong thiên nhiên

Thông báo

Toàn văn

08

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/919

Sửa đổi các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Pyribencarb.

Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và thủy sinh khác

Thông báo

Toàn văn

09

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/920

Sửa đổi các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Uniconazole-P.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

10

Canada

G/SPS/N/CAN/1422

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Thiafenacil (PMRL2022-01).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2022-01 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với thiafenacil đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu thiafenacil trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

11

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/916

Sửa đổi các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp thuốc trừ sâu: Fenazaquin.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác