Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/4/2022 đến ngày 29/4/2022 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/4/2022 đến ngày 29/4/2022 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

TT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

1

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/961

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh thực phẩm (Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Đề xuất về giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp (thuốc trừ sâu) Axit 1-Naphthaleneacetic.

- Rau và một số loại củ ăn được;

- Quả và hạt ăn được, vỏ của quả có múi;

 - Hạt có dầu và quả có dầu, các loại ngũ cốc, hạt và quả khác.

Thông báo

Toàn văn

2

Colombia

G/SPS/N/COL/337

Dự thảo cho phép nhập khẩu các loài giáp xác, bao gồm nguyên liệu được chứng nhận là không có mầm bệnh cụ thể (SPF) và các sản phẩm có nguồn gốc từ các quốc gia, khu vực hoặc cơ sở không bị nhiễm Aphanomyces astaci, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND), vi rút gây xơ hóa cơ truyền nhiễm (IMNV), vi rút Hepatobacter penaei (viêm gan tụy hoại tử - NHP), vi rút ánh kim Decapod 1 (DIV1), vi rút nốt sần Macrobrachium rosenbergii, vi rút hoại tử cơ tạo máu và hạ bì truyền nhiễm (IHHNV) và vi rút gây hội chứng Taura (TSV) tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu vệ sinh do Colombia thiết lập.

Động vật giáp xác và các sản phẩm của chúng

Thông báo

Toàn văn

3

New Zealand

G/SPS/N/NZL/669/Add.1

Ban hành tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu cho Cam tươi (Citrus sinensis) dùng cho người.

Phụ lục này liên quan đến việc ban hành và có hiệu lực của tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu đã thông báo trước đó về Cam tươi cho người tiêu dùng.

Cam tươi

Thông báo

Toàn văn

4

New Zealand

G/SPS/N/NZL/664/Add.1

Ban hành tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu đối với bưởi tươi (Citrus paradisi) dùng cho người.

Phụ lục này liên quan đến việc ban hành và có hiệu lực của tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu đã thông báo trước đó về Bưởi tươi cho người tiêu dùng.

Bưởi tươi

Thông báo

Toàn văn

5

New Zealand

G/SPS/N/NZL/667/Add.1

Ban hành tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu đối với Chanh tươi (Citrus limon) dùng cho người.

Phụ lục này liên quan đến việc ban hành và có hiệu lực của tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu đã thông báo trước đó về Chanh tươi cho người tiêu dùng.

Chanh tươi

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác