Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/7/2022 đến ngày 29/7/2022 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/7/2022 đến ngày 29/7/2022 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

TT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

1

Liên minh Châu Âu

G/SPS/N/EU/576

Dự thảo nayf Quy định Thông báo sửa đổi Quy định số 1881/2006 liên quan đến mức tối đa của các chất perfluoroalkyl trong một số loại thực phẩm.

Dự thảo Quy định thiết lập các mức tối đa cho axit perfluorooctane sulfonic (PFOS), axit perfluorooctanoic (PFOA), axit perfluorononanoic (PFNA) và axit perfluorohexane sulfonic (PFHxS) và tổng PFOS, PFOA, PFNA và PFHxS trong trứng, thịt cá, giáp xác, nhuyễn thể hai mảnh võ,...

Trứng, thịt cá, giáp xác, nhuyễn thể hai mảnh vỏ,…

Thông báo

Toàn văn (1)

Toàn văn (2)

2

Sri Lanka

G/TBT/N/LKA/51

Dự thảo sửa đổi số 01 cho SLS 591: 2014 - Đặc điểm kỹ thuật cho cá đóng hộp (bản sửa đổi đầu tiên). Đưa ra giới hạn tối đa đối với Asen vô cơ.

 Cá hồi 

Thông báo

Toàn văn

3

Nepan

G/SPS/N/NPL/35

Đề xuất giới hạn kim loại nặng tối đa trong thực phẩm. Cục Quản lý Chất lượng và Công nghệ Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Chăn nuôi Nepal đã đề xuất mức giới hạn tối đa kim loại nặng trong các sản phẩm lương thực và thực phẩm khác nhau để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trái cây, rau củ, nước ép trái cây, trái cây đóng hộp,…

Thông báo

4

Mỹ

G / SPS / N / USA / 3343

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của thuốc trừ sâu spiropidion và các chất chuyển hóa của nó và phân hủy trong hoặc trên nhiều loại hàng hóa.

Dưa chuột, Ớt chuông,…

Thông báo

Toàn văn

5

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/886/Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Foramsulfuron được thông báo trong G/SPS/N/JPN/886 (ngày 06/12/2021) đã được thông qua và công bố vào ngày 17/3/2022.

Các loại hạt có dầu

Thông báo

Toàn văn

6

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/892/Add1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất đối với Isoeugenol được thông báo trong G/SPS/N/JPN/892 (ngày 06/12/2021) đã được thông qua và công bố vào ngày 17/3/2022.

Cá (Mã HS: 03.02, 03.03 và 03.04)

Thông báo

Toàn văn

7

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/885/Add1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh thực phẩm.

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất đối với Flutianil được thông báo trong G/SPS/N/JPN/885 (ngày 06/12/2021) đã được thông qua và công bố vào ngày 17/3/2022.

Mật ong

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác