Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

TT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

1

Hàn Quốc

G/SPS/N/KOR/771

Đề xuất sửa đổi “Luật kiểm soát dịch bệnh sinh vật thủy sản”.

Sửa đổi Luật kiểm soát dịch bệnh thủy sản như sau: (1) Ban hành hệ thống đăng ký cơ sở nội địa xuất khẩu động vật thủy sản và xây dựng các tiêu chuẩn mới để kiểm soát dịch bệnh thủy sản xuất khẩu; (2) ….

Tất cả động vật sống dưới nước (cá, nhuyễn thể, giáp xác...)

Thông báo

Toàn văn

2

Anh

G/SPS/N/GBR/24

Tài liệu phác thảo giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đề xuất cho spinetoram trên rau diếp. Có đề xuất rằng MRL đối với rau diếp được giảm từ 10 mg/kg xuống giới hạn định lượng dựa trên đánh giá dự thảo của Vương quốc Anh.

Rau diếp

Thông báo

Toàn văn

3

Brazil

G/SPS/N/BRA/2123/Add.1

SẮC LỆNH SDA số 717, ngày 16/12/2022 - Quy định các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu Hạt ớt và Hạt tiêu.

Phụ lục này chỉ là phiên bản tiếng Anh của quy định đã được xuất bản: Sắc lệnh SDA số 717, ngày 16/12/2022 - Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu hạt Ớt và Hạt tiêu từ bất kỳ nguồn gốc nào.

Hạt ớt và hạt tiêu

Thông báo

Toàn văn

4

Canada

G/SPS/N/CAN/1471

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Spiropidion. Mục tiêu của tài liệu được thông báo là để tham khảo các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với spiropidion đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu spiropidion trong hoặc trên các loại hàng hóa

Thông báo

5

Canada

G/SPS/N/CAN/1472

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Methomyl. Mục tiêu của tài liệu được thông báo là để tham khảo các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với methomyl đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu methomyl trong hoặc trên đầu và lá rau diếp

Thông báo

6

Canada

G/SPS/N/CAN/1474

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Clethodim. Mục tiêu của tài liệu được thông báo là tham khảo các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với clethodim đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada

Thuốc trừ sâu clethodim trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

7

Mỹ

G/SPS/N/USA/3364

Quy định này thiết lập mức dung sai đối với dư lượng rimsulfuron trong hoặc trên quả lựu và quả nhiệt đới và cận nhiệt đới, quả nhỏ, vỏ ăn được, phân nhóm 23A.

Quả lựu

Thông báo

Toàn văn

8

Liên minh Châu âu

G/SPS/N/EU/613

Dự thảo quy định liên quan đến việc không gia hạn phê duyệt hoạt chất oxamyl theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các quốc gia thành viên EU sẽ rút giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa oxamyl.

Oxamyl (hoạt chất trừ sâu)

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác