Công bố Hợp chuẩn
Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn
Doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu công bố phù hợp tiêu chuẩn (TCVN) cho sản phẩm, hàng hoá cuả doanh nghiệp mình. Hồ sơ, thủ tục được thực hiện tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại: 0773.501505

 

TT

Thành phần hồ sơ

 

( Được tiếp nhận theo 02 trường hợp, tại 1 và 2 )

Số lượng/ bộ

Bản chính

Bản sao  y bản chứng

Bản pho to

1

Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ ba), hồ sơ gồm:

 

 

 

 

1. Bản công bố hợp chuẩn (theo mẫu BM 01.01)

01

 

 

2. Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

 

01

 

3. Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố

 

01

 

4. Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

01

 

2

Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá  của  tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:

 

 

 

 

1. Bản công bố hợp chuẩn (theo mẫu BM 01.01)

01

 

 

2. Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

 

01

 

3. Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố

 

01

 

4.

a) Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý:

     + Quy trình sản xuất.

     + Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (theo mẫu BM 01.02).

     + Kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.

b) Trường hợp được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý:

      + Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…)

 

 

 

01

01

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

5. - Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo mẫu BM 01.03).

    - Kết quả thử nghiệm (có hiệu lực trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

01

 

01

 

 

* Ghi chú: Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố lại khi có bất cứ sự thay đổi nào về nội dung hồ sơ công bố hợp chuẩn đã đăng ký.

3

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ lưu tại cơ sở, 01 bộ nộp Chi cục TCĐLCL)

4

Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 Phòng Hành chính Tổng hợp của Chi cục TCĐLCL

6

Lệ phí: 150.000 đồng/ hồ sơ

Doanh nghiệp tải biểu mẫu tại đây

Quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn