Công bố Hợp quy
Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy của Sở Xây dựng
Tổ chức, cá nhân có công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa của Bộ Xây dựng quản lý, được thực hiện tại Sở Xây dựng, địa chỉ số Số 745B Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại (077) 3811839

 

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản công bố Hợp quy: Theo mẫu quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Thông báo số 600/TB-SXD ngày 09/9/2011của Sở Xây dựng): 01 bản chính, 01 bản sao.

2. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp: Theo mẫu của đơn vị chứng nhận phù hợp: 01 bản sao.

3. Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng: Mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa gồm: nhãn hiệu, mã hiệu sản phẩm /hàng hoá, đặc điểm, tính năng, công dụng, nơi và năm sản xuất : 01 bản chính.

4. Kết quả thử nghiệm: Theo mẫu của đơn vị thử nghiệm đánh giá: 01 bản sao.

5. Kết quả hiệu chuẩn (nếu có): Theo mẫu của đơn vị hiệu chuẩn đánh giá: 01 bản sao.

6. Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục II (ban hành kèm theo Thông báo số 600/TB-SXD ngày 09/9/2011của Sở Xây dựng): 01 bản chính.

 Hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: Nội dung gồm: Các chỉ tiêu, quy định kỹ thuật, tần suất, thiết bị thử nghiệm: 01 bản sao.

7. Kế hoạch giám sát định kỳ: Kế hoạch giám sát định kỳ hàng tháng, hàng quý…theo từng sản phẩm hàng hoá: 01 bản chính.

8. Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan: 01 bản chính.

Ghi chú:

+ Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy, bao gồm  mục: 1; 2; 3.

+ Hồ sơ công bố dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bao gồm mục: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể các ngày nghỉ theo quy định).

c.  Lệ phí: Không.

Tải biểu mẫu tại đây

Quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy