Cập nhật
Tên DN Công ty TNHH Holcim Việt Nam
Địa chỉ DN Số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, phường Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan quản lý Sở Xây dựng
Ngày hiệu lực 25/7/2012
Ngày hết hạn 24/7/2015
Thông tin SPHH Nơi sản xuất: Nhà máy xi măng Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. - Xi măng Holcim đa dụng Power-S (Holcim Top Standard Power-S), đóng bao 50kg; - Xi măng Holcim bê tông thương phẩm PCB 40 (Holcim Ready Flow), đóng bao jumbo và xá; - Xi măng Holcim cường độ sớm cao (Holcim Quick Cast), đóng bao jumbo và xá; - Xi măng Holcim xây tô (Holcim Easy Wall), đóng bao 50kg; - Xi măng Holcim gia cố nền đất sâu (PCBBFS40), đóng bao jumbo và xá; - Xi măng Holcim gia cố lớp nền (PCBBFS40), đóng bao jumbo; - Xi măng Holcim độ bền cao-MS (PCBMSR40), đóng bao jumbo 1500kg; - Xi măng Holcim độ bền cao-HS (PCBHSR40), đóng bao jumbo 1500kg; - Xi măng nhiệt thủy hóa thấp (PCBLH40), đóng bao jumbo 1500 kg; - Xi măng Portland (PC50), dạng xá; - Clinker CPC40, dạng rời.