Chi tiết văn bản

Số hiệu 112/2010/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 23 Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Thuộc cơ quan SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thuộc loại văn bản Nghị định
Ngày ban hanh 01/12/2010
Nội dung

Tải văn bản tại đây