Chi tiết văn bản

Số hiệu 15/2008/QĐ-BGTVT
Tên văn bản Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
Thuộc cơ quan SỞ GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI
Thuộc loại văn bản Quyết định
Ngày ban hanh 29/8/2008
Nội dung

Tải file tại đây