Chi tiết văn bản

Số hiệu 36/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Thuộc cơ quan SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thuộc loại văn bản Quyết định
Ngày ban hanh 15/04/2010
Nội dung

Tải file tại đây