Chi tiết văn bản

Số hiệu 67/2009/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
Thuộc cơ quan -- TẤT CẢ --
Thuộc loại văn bản Nghị định
Ngày ban hanh 03/08/2009
Nội dung

 

Tải văn bản tại đây