Chi tiết văn bản

Số hiệu 80/2013/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Thuộc cơ quan -- TẤT CẢ --
Thuộc loại văn bản Nghị định
Ngày ban hanh 19/7/2013
Nội dung

Tải file tai đây