Công bố phù hợp quy định ATTP
Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố phù hợp quy định An toàn Thực phẩm
Doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu công bố những sản phẩm thực phẩm cuả mình sản xuất phù hợp quy định An toàn thực phẩm. Hồ sơ, trình tự thủ tục được thực hiện tại Chi cục vệ sinh An toàn Thực phẩm. Chi tiết như sau:

 

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

a. Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ( BM 01.21)

x

 

 

b) Bản thông tin chi tiết sản phẩm

- Nếu sản phẩm thực phẩm (theo BM 02a.21)

- Nếu dụng cụ, vật liệu, bao gói chứa đựng thực phẩm (theo BM 02b.21)

x

 

 

c. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp. 

+ 1 lần/năm đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương.

+ 2 lần/năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên.

 

x

 

d. Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (có xác nhận của tổ chức, cá nhân) (theo BM 03.21).

x

 

 

đ. Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của TCCN).

x

 

 

e. Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

x

 

 

g. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân

 

x

 

h. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

x

 

i. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (nếu có).

 

x

3

Số lượng hồ sơ

 

- Hồ sơ pháp lý chung, được lập thành 01 quyển, gồm Điểm (g; h; i) của Mục 5.2

- Hồ sơ công bố, được lập thành 02 quyển, gồm Mục 5.2 trừ  Điểm (g; h; i)

Đối với tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm tiến hành công bố phù hợp quy định ATTP từ sản phẩm thứ 2 trở lên chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ pháp lý chung (nếu bộ hồ sơ pháp lý chung giống nhau).

4

Thời gian xử lý

 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

- Nơi tiếp nhận: Phòng ĐK&CNSP thuộc Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

- Nơi trả kết quả: Phòng HC-TH thuộc Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

6

Lệ phí

 

- Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ : 50.000 đ/lần/sản phẩm.

- Phí cấp Giấy xác nhận: 200.000 đ/lần/sản phẩm.

Tải biểu mẫu tại đây

Tải quy trình công bố phù hợp quy định ATTP