Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với SPHH nhóm 2

Tìm kiếm
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Ký hiệu
Tên quy chuẩn
STTKý hiệuTên Quy chuẩn
1 QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi
2 QCVN 01:2009/BKHCN Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu Diezen và nhiên liệu sinh học
3 QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước ăn uống
4 QCVN 01-10:2009/BNTPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà
5 QCVN 01-11:2009/BNTPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt
6 QCVN 01-12:2009/BNTPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn
7 QCVN 01-13:2009/BNTPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt
8 QCVN 01-26:2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cà phê nhân – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm
9 QCVN 01-47:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do
10 QCVN 01-48:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lạc.
11 QCVN 01-49:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống đậu tương
12 QCVN 01-50:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa lai 3 dòng
13 QCVN 01-51:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa lai 2 dòng
14 QCVN 01-52:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng củ giống khoai tây
15 QCVN 01-53:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô lai
16 QCVN 01-54:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa
17 QCVN 01-98:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu
18 QCVN 02:2008/BKHCN Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
19 QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước sinh hoạt
20 QCVN 03:2009/BKHCN Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
1234567