Tiêu chuẩn Việt Nam

Tìm kiếm
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn
Ký hiệu
Tên tiêu chuẩn
STTKý hiệuTên Tiêu chuẩn
1 TCVN 10020:2013 Sữa và sản phẩm sữa – Xác định hoạt độ lipase của chế phẩm lipase đường tiêu hóa
2 TCVN 10021:2013 Sữa và sản phẩm sữa – Rennet bê và rennet bò – Xác định hàm lượng chymosin và pepsin bò bằng phương pháp sắc ký
3 TCVN 10022:2013 Sữa và sản phẩm sữa – Rennet cừu và rennet dê – Xác định hoạt độ đông tụ sữa tổng số
4 TCVN 10023:2013 Sữa và sản phẩm sữa – Xác định lysozym lòng trắng trứng gà bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
5 TCVN 10024:2013 Sữa bột và sản phẩm sữa bột – Xác định đặc tính của sữa trong cà phê nóng (phép thử cà phê)
6 TCVN 10025:2013 Lactose – Xác định hàm lượng nước – Phương pháp Karl Fischer.
7 TCVN 10030:2013 Thực phẩm – Xác định Saccharin trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp đo phổ
8 TCVN 10031:2013 Thực phẩm – Xác định acesulfame K trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp đo phổ
9 TCVN 10032:2013 Thực phẩm – Xác định aspartame trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
10 TCVN 10033:2013 Thực phẩm – Xác định cyclamate trong các chế phẩm tạo ngọt dạng lỏng – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
11 TCVN 10034:2013 Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn chung về xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl
12 TCVN 10035:2013 Thực phẩm đã qua xử lý nhiệt đựng trong bao bì kín – Xác định PH
13 TCVN 10036:2013 Thực phẩm – Xác định chỉ số glycaemic (GI) và khuyến nghị cách phân loại thực phẩm trong
14 TCVN 10108:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng các hợp chất phân cực
15 TCVN 10109:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng nước – Phương pháp Karl Fischer (không chứa pyridin)
16 TCVN 10110-1:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng phospho – Phần 1: Phương pháp đo màu
17 TCVN 10110-2:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng phospho – Phần 2: Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit
18 TCVN 10110-3:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng phospho – Phần 1: Phương pháp đo phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng cao tần (ICP)
19 TCVN 10111:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định độ kiềm
20 TCVN 10112:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng phospholipid trong lecithin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) sử dụng detector tán xạ ánh sáng
12345678910...