Chi tiết cơ quan quản lý

Mã CQ SoXD
Tên CQ SỞ XÂY DỰNG
Địa chỉ Số 745B Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại (077) 3811839
Thông tin khác Cán bộ đầu mối: Lưu Thanh Bình, Số 745B Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại: 0773.811835, di động 0913.993297