Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Một số Thông báo của các nước thành viên WTO từ ngày 19/05-29/05/2020
Một số thông báo của các nước WTO từ ngày 09/5/2020 đến ngày 18/5/2020
Một số Thông báo của các nước thành viên WTO từ ngày 01/5/2020 đến 08/5/2020
Một số Thông báo của các nước thành viên WTO từ ngày 06/04/2020 đến 27/04/2020
Một số thông báo của các nước thành viên WTO từ ngày 26/03/2020 đến 05/04/2020
THÔNG BÁO CỦA THÀNH VIÊN WTO VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI VĂN BẢN TỪ 3/2020 đến nay
THÔNG BÁO CỦA THÀNH VIÊN WTO VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI VĂN BẢN TỪ 05/3/2020 đến nay
Thông báo của các nước Thành viên WTO về dự thảo sửa đổi văn bản.
Thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2020 về sản phẩm nông sản
Trong tuần 4 tháng 8 năm 2015 có 08 thông báo của các nước Argentina, Trung Quốc, Ấn độ, Hoa Kỳ...về Các chất hóa học, Gia cầm. Thịt, sản phẩm từ thịt các sản phẩm khác từ động vật...
Trong tuần 3 tháng 8 năm 2015 có 30 thông báo của các nước Tiêu Vương quốc Ả rập, Ai Cập, Uganda, Hoa Kỳ ... phương tiện cơ giới đường bộ, khoáng sản, Chất phi hữu cơ dùng trong nông nghiệp ...
Trong tuần 2 tháng 8 năm 2015 có 17 thông báo của các nước Canada,Jamaica, Uganda, Hoa Kỳ ... Sản phẩm dược phẩm sử dụng cho người, khoáng sản, thuốc thú y, Rượu chưng cất, rượu vang, bia, thuốc lá, thuốc lá đã qua xử lý giấy quấn thuốc lá và tẩu ...
Trong tuần 1 tháng 8 năm 2015 có 17 thông báo của các nước Tiêu Vương quốc Ả rập, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản... về Việc sử dụng các nguyên liệu độc hại trong các thiết bị điện và điện tử, Quy định về các tác nhân gây bệnh cho người và quy định về độc tố ...
Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Kiên Giang tháng 3 năm 2015 gồm các có có thông tin về Tác động tích cực của các Hiệp định Thương mại Tự do kiểu mới đối với cải cách kinh tế của Việt Nam; tổng hợp các thông báo nhận được trong tháng 2/2015...
Trong tuần 4 tháng 7 năm 2015 có 46 thông báo của các nước Canada, Israel, Hoa Kỳ... về phân bón, phụ gia thức ăn động vật, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm...
1 2