Tìm kiếm
Tên DN
Cơ quan quản lý
Sản phẩm kinh doanh
Danh sách hợp quy
STTTên DNSản phẩm công bốNgày hiệu lựcNgày hết hạnCơ quan quản lý
1 Công ty CP XM Hà Tiên Xi măng Póoclăng hỗn hợp PCB30 và PCB4030/7/201229/7/2015Sở Xây dựng
2 Chi nhánh Công ty CP XM Hà Tiên 1 – Nhà máy xi măng Kiên Lương - Xi măng Póoclăng bền sun phát PCsr40; - Xi măng Póoclăng hỗn hợp PCB50; - Xi măng Póoclăng PC4011/9/201323/10/2015Sở Xây dựng
3 Chi nhánh Công ty CP XM Hà Tiên 1- Nhà máy xi măng Kiên Lương - Clanhke xi măng Póoclăng thương phẩm Cpc50; - Xi măng Póoclăng hỗn hợp PCB40; - Xi măng Póoclăng PC50; - Xi măng Hà Tiên đa dụng VHĐD;24/10/201223/10/2015Sở Xây dựng
4 Công ty CP XM Hà Tiên 1 – Nhà máy xi măng Kiên Lương - Xi măng Vicem Hà Tiên chịu mặn/phèn12/3/201323/10/2015Sở Xây dựng
5 Công ty CP XM Hà Tiên Kiên Giang - Xi măng PCB30, PCB40 loại đóng bao, khối lượng tịnh 50kg - Xi măng PCB30, PCB40 dạng xá29/6/201228/6/2015Sở Xây dựng
6 Công ty CP XM Kiên Giang Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 26/12/201226/12/2015Sở Xây dựng
7 Công ty TNHH Holcim Việt Nam Nơi sản xuất: Nhà máy xi măng Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. - Xi măng Holcim đa dụng Power-S (Holcim Top Standard Power-S), đóng bao 50kg; - Xi măng Holcim bê tông thương phẩm PCB 40 (Holcim Ready Flow), đóng bao jumbo và xá; - Xi măng Holcim cường độ sớm cao (Holcim Quick Cast), đóng bao jumbo và xá; - Xi măng Holcim xây tô (Holcim Easy Wall), đóng bao 50kg; - Xi măng Holcim gia cố nền đất sâu (PCBBFS40), đóng bao jumbo và xá; - Xi măng Holcim gia cố lớp nền (PCBBFS40), đóng bao jumbo; - Xi măng Holcim độ bền cao-MS (PCBMSR40), đóng bao jumbo 1500kg; - Xi măng Holcim độ bền cao-HS (PCBHSR40), đóng bao jumbo 1500kg; - Xi măng nhiệt thủy hóa thấp (PCBLH40), đóng bao jumbo 1500 kg; - Xi măng Portland (PC50), dạng xá; - Clinker CPC40, dạng rời. 25/7/201224/7/2015Sở Xây dựng
8 CS Hải Vân Nước uống đóng chai14/11/2012 Sở Y tế
9 CS Thiên Anh Nước uống đóng chai14/11/2012 Sở Y tế
10 CSSX An Hưng Nước uống đóng chai25/12/2012 Sở Y tế
11 CSSX NUDC Đại Nam Nước uống đóng chai4/1/2013 Sở Y tế
12 CSSX NUDC K.Vy Nước uống đóng chai7/1/2013 Sở Y tế
13 CSSX NUDC Nguyễn Thu Nước uống đóng chai16/1/2013 Sở Y tế
14 CSSX NUDC Pure Water Nước uống đóng chai6/2/2013 Sở Y tế
15 CSSX nước uống đóng chai Trường Tuyền Nước uống đóng chai11/12/2012 Sở Y tế
16 CTY TNHH Triệu Phát Nước uống đóng chai25/12/2012 Sở Y tế
17 DNTN GX Hưng Văn Nước uống đóng chai14/11/2012 Sở Y tế
18 DNTN Phước Lộc Live Nước uống đóng chai17/1/2013 Sở Y tế
19 DNTN Vĩnh Nguyên Nước uống đóng chai22/11/2012 Sở Y tế
20 NUĐC P&T Nước uống đóng chai11/12/2012 Sở Y tế