Cập nhật
Tên DN Công ty CP XM Hà Tiên Kiên Giang
Địa chỉ DN Số 214 Tỉnh lộ 11, xã Bình An, H. Kiên Lương, Kiên Giang
Cơ quan quản lý Sở Xây dựng
Ngày hiệu lực 29/6/2012
Ngày hết hạn 28/6/2015
Thông tin SPHH - Xi măng PCB30, PCB40 loại đóng bao, khối lượng tịnh 50kg - Xi măng PCB30, PCB40 dạng xá