Tìm kiếm
Tên DN
Thuộc huyện
Sản phẩm kinh doanh
Danh sách hợp chuẩn
STTTên DNSản phẩm công bốNgày hiệu lựcNgày hết hạnThuộc huyện
1 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp: PCB 40 (phù hợp TCVN 6260:2009)05/01/201105/01/2014Kiên Lương
2 CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU THANH GIA Rượu gạo Thanh Gia, hàm lượng Etanol: 29,5%; 35% (Phù hợp TCVN 7043:2009)24/12/201224/12/2015Gò Quao
3 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀN Nước mắm hàm lượng Nitơ toàn phần 38g/l; 40g/l05/7/201305/7/2016Phú Quốc
4 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG Xi măng Poóc lăng hỗn hợp: PCB 30; PCB 40 (phù hợp TCVN 6260:2009)23/5/201117/12/2015Kiên Lương
5 CÔNG TY TNHH AN CƯỜNG Nước mắm, hàm lượng Nitơ toàn phần: 25g/l; 30g/l; 35g/l; 40g/l (Phù hợp TCVN 5107:2003)02/3/201202/3/2015Phú Quốc
6 CÔNG TY TNHH QUỐC HẢI Nước mắm hàm lượng Nitơ toàn phần: 15g/l;25g/l;30g/l;35g/l (Phù hợp TCVN 5107:2003)30/10/201230/10/2015Phú Quốc
7 CÔNG TY TNHH QUỐC HẢI Nước mắm hàm lượng Nitơ toàn phần 20g/l; 40g/l23/8/201323/8/2016Phú Quốc
8 DNTN DỊCH VỤ KIM HOÀNG Nước mắm, hàng lượng Nitơ toàn phần:35g/l; 40g/l (Phù hợp TCVN 5107:2003)02/3/201202/3/2015Phú Quốc
9 DNTN DIỆU YÊN Nước mắm, hàm lượng Nitơ tổng: 15g/l; 25g/l; 35g/l (Phù hợp TCVN 5107:2003)28/12/201128/12/2014Châu Thành
10 DNTN HẢI SẢN KHẢI HOÀN Nước mắm, hàm lượng Nitơ toàn phần: 25g/l; 30g/l; 35g/l; 38g/l (Phù hợp TCVN 5107:2003)31/8/201231/8/2015Phú Quốc
11 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG TUYẾT Sản phẩm Nước mắm hàm lượng Nitơ toàn phần 30g/l; 35g/l; 40g/l01/7/201301/7/2016Phú Quốc
12 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOA Nước mắm hàm lượng Nitơ toàn phần: 25g/l; 30g/l; 35g/l; 40g/l 12/6/201312/6/2016Phú Quốc
13 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỘC PHÁT Nước mắm hàm lượng Ni tơ toàn phần 20g/l; 30g/l; 35g/l; 40g/l; 42g/l27/6/201327/6/2016Kiên Lương
14 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ LỢI PHÁT Nước mắm hàm lượng Ni tơ toàn phần 35g/l; 42g/l09/8/201309/8/2016Kiên Lương
15 NDTN CƠ SỞ KHAI THÁC CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM HƯNG THÀNH 1 Nước mắm, hàm lượng Nitơ tổng: 15g/l; 25g/l; 30g/l; 35g/l; 40g/l (Phù hợp TCVN 5107:2003)28/12/201128/12/2014Phú Quốc