Quản lý văn bản pháp qui

Tìm kiếm
Cơ quan:
Loại văn bản
Số hiệu:
Tên văn bản:
STTSố hiệuTên văn bảnLoại văn bản
1 05/2007/QH12 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá Luật
2 55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm Luật
3 55/2014/QH13 luật bảo vệ môi trường Luật
4 68/2006/QH11 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Luật
5 06/2008/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại Nghị định
6 08/2010/NĐ-CP Về quản lý thức ăn chăn nuôi Nghị định
7 112/2010/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 23 Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại Nghị định
8 127/2007/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Nghị định
9 132/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá Nghị định
10 38/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Nghị định
11 67/2009/NĐ-CP Nghị định về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP Nghị định
12 80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Nghị định
13 84/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xăng dầu Nghị định
14 89/2006/NĐ-CP Nghị định về nhãn hàng hoá Nghị định
15 04/2008/QĐ-BKHCN Quyết định về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy Quyết định
16 1024/QĐ-TĐC Quyết định về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy Quyết định
17 15/2008/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa Quyết định
18 1518/QĐ-TĐC Quyết định về việc hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu Quyết định
19 36/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá Quyết định
20 400/QĐ-TĐC Quyết định về việc ban hành hướng dẩn chứng nhận hợp quy đối với xăng, nhiên liệu Điêzel và nhiên liệu sinh học phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN Quyết định
123456789