Cập nhật
Tên DN Chi nhánh Công ty CP XM Hà Tiên 1- Nhà máy xi măng Kiên Lương
Địa chỉ DN Quốc lộ 80, KP. Lò Bom, TT. Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang
Cơ quan quản lý Sở Xây dựng
Ngày hiệu lực 24/10/2012
Ngày hết hạn 23/10/2015
Thông tin SPHH - Clanhke xi măng Póoclăng thương phẩm Cpc50; - Xi măng Póoclăng hỗn hợp PCB40; - Xi măng Póoclăng PC50; - Xi măng Hà Tiên đa dụng VHĐD;