Cập nhật
Tên DN Công ty CP XM Hà Tiên
Địa chỉ DN Số 218 Tỉnh lộ 11, ấp Hòn Chông, xã Bình An, H. Kiên Lương, Kiên Giang
Cơ quan quản lý Sở Xây dựng
Ngày hiệu lực 30/7/2012
Ngày hết hạn 29/7/2015
Thông tin SPHH Xi măng Póoclăng hỗn hợp PCB30 và PCB40