Cập nhật
Tên DN Công ty CP XM Hà Tiên 1 – Nhà máy xi măng Kiên Lương
Địa chỉ DN Quốc lộ 80, KP. Lò Bom, TT. Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang
Cơ quan quản lý Sở Xây dựng
Ngày hiệu lực 12/3/2013
Ngày hết hạn 23/10/2015
Thông tin SPHH - Xi măng Vicem Hà Tiên chịu mặn/phèn