Công bố Hợp chuẩn
Doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu công bố phù hợp tiêu chuẩn (TCVN) cho sản phẩm, hàng hoá cuả doanh nghiệp mình. Hồ sơ, thủ tục được thực hiện tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại: 0773.501505