Tài liệu tập huấn
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang phối hợp Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng viết báo cáo tham dự GTCLQG cho đại biểu là Hội đồng sơ tuyển và các doanh nghiệp trong tỉnh.