Công bố Hợp quy
Tổ chức, cá nhân có công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa của Bộ Xây dựng quản lý, được thực hiện tại Sở Xây dựng, địa chỉ số Số 745B Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại (077) 3811839
Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy những sản phẩm, hàng hóa do Bộ Y tế quản lý được thực hiện tại Chi cục An Toàn Vệ sinh Thực phẩm, địa chỉ: Số 167, Đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang, điện thoại 077 8602 000
Doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) cho những sản phẩm, hàng hoá cuả mình. Hàng hoá này thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý được thực hiện tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại: 0776.597.669