Tin trong ngành
Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2018
Nhằm đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính (CQHC) của tỉnh Kiên Giang. Ngày 29/3/2019, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị để đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các CQHC của tỉnh.

     Tham dự Hội nghị có Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Hội nghị có khoảng 80 đại biểu là đại diện của Vp.UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh; các Chi cục và một số UBND cấp xã.

     Tại Hội nghị, Bà Phạm Thị Lựu, Phó Chi cục trưởng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày báo cáo tổng kết tình hình áp dụng HTQLCL tại các CQHC tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2018 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2023. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe 03 báo cáo về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các đơn vị như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vĩnh Thuận, UBND xã Mong Thọ.

     Qua báo cáo tổng kết cho thấy việc triển khai áp dụng HTQLCL tại các CQHC của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực như: Đến nay, 100%  CQHC của tỉnh đã triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, kể cả UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khá tốt các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm có tiến hành đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo để kiểm tra, đánh giá hiệu quả của HTQLCL; các đơn vị đã công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, khi có sự thay đổi về thủ tục hành chính (TTHC) thì các cơ quan, đơn vị cũng đã rà soát, chỉnh sửa quy trình và công bố lại HTQLCL theo quy định…

     Bên cạnh các kết quả đạt được, trong quá trình triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các CQHC của tỉnh cũng còn một số hạn chế, khó khăn như: Tại một số cơ quan, cấp lãnh đạo chưa thật sự quan tâm nhiều đến công tác ISO, cán bộ, công chức hiểu chưa sâu, còn lúng túng trong việc vận dụng nên chưa phát huy hết hiệu quả của HTQLCL; một số cơ quan, quy trình xử lý công việc còn nêu chung chung, xây dựng chưa sát thực tế nên việc tuân thủ quy trình còn hạn chế; nhiều cơ quan duy trì HTQLCL còn mang tính hình thức; hầu hết các cơ quan có thực hiện đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo nhưng không quan tâm nhiều đến việc rà soát, xem xét sự phù hợp của quy trình xử lý công việc, những mặt còn hạn chế trong quá trình áp dụng để tiến hành cải tiến HTQLCL.

     Hội nghị đã tiếp thu được một số ý kiến như: Hiện nay, bên cạnh việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001, các đơn vị còn áp dụng phần mềm một cửa điện tử, quy trình giải quyết TTHC giống như quy trình ISO, nếu chỉnh sửa quy trình ISO thì phần mềm một cửa điện tử chỉnh sửa như thế nào; trình tự, cách thức công bố lại HTQLCL khi chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; việc bố trí kinh phí duy trì HTQLCL của UBND cấp huyện và cấp kinh phí duy trì HTQLCL cho UBND cấp xã còn gặp khó khăn do các đơn vị chưa nắm rõ, đồng thời đề nghị Sở Tài chính, Sở KH&CN có hướng dẫn thêm cho huyện; kiến nghị Sở KH&CN cần đề nghị UBND cấp xã báo cáo tình hình áp dụng, duy trì HTQLCL cho UBND cấp huyện, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị áp dụng, duy trì ngày càng tốt hơn… Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với báo cáo tổng kết của Sở KH&CN.

     Sau khi nghe ý kiến thảo luận và những đề xuất kiến nghị của các đại biểu, Ông Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ trì Hội nghị kết luận như sau:

     - Trong thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tham mưu cho UBND tỉnh giải tán Ban chỉ đạo ISO hành chính tỉnh. Đồng thời, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

     - Việc xây dựng phần mềm ISO điện tử sẽ thực hiện theo lộ trình, trước mắt, Sở KH&CN sẽ xây dựng Đề án. Hiện tại, các đơn vị vẫn phải vận hành HTQLCL và phần mềm một cửa điện tử, khi chỉnh sửa quy trình ISO phải cung cấp bộ tài liệu cho Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử.

     - Đối với kinh phí duy trì tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã, trong kế hoạch triển khai ISO năm 2019 của tỉnh đã nêu rõ (giao cho huyện tự chủ), khi kế hoạch được UBND tỉnh ban hành, Sở KH&CN sẽ có văn bản để nhắc lại gửi UBND các huyện, thành phố.

     - Thống nhất cho các đơn vị sau khi chuyển đổi từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015, mới công bố lại HTQLCL.

     - Khi yêu cầu UBND cấp xã báo cáo tình hình áp dụng HTQLCL cho Sở KH&CN sẽ yêu cầu các xã báo cáo thêm cho UBND cấp huyện. Trong thời gian tới sẽ tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về HTQLCL, đề nghị các cơ quan, đơn vị cử người tham dự đúng đối tượng.

     Qua Hội nghị Ông Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế trong thời gian qua để việc áp dụng, duy trì HTQLCL ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung và tại đơn vị mình nói riêng./.

 

                                                                                                              Đào Xuân Minh – Chi cục TCĐLCL     

 

Tin khác