Tin trong ngành
Hướng dẫn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và ghi thông tin trên cột đo xăng dầu
Để việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và ghi nhãn hàng hóa xăng dầu đúng quy định, Chi cục TCĐLCL Kiên Giang hướng dẫn các Thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh các nội dung sau:

     A. Về việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các tổ chức có mô hình đơn giản (Lãnh đạo và trực tiếp bán lẻ xăng dầu), theo trình tự sau:

     I. Xây dựng HTQLCL, phải đảm bảo các nội dung sau:

     - Chính sách chất lượng dạng văn bản, thể hiện sự cam kết cung cấp xăng dầu cho khách hàng đầy đủ về số lượng và chất lượng, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

     - Các quy trình/quy chế, thủ tục, tài liệu hướng dẫn, gồm:

     1. Quản lý mẫu xăng dầu (lấy mẫu, niêm phong mẫu, bàn giao mẫu và lưu mẫu xăng dầu phục vụ việc đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng).

     Ví dụ: Quy trình lấy mẫu, quản lý mẫu xăng dầu.

     2. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đo lường:

     - Tự kiểm tra cột đo xăng dầu định kỳ (hồ sơ tự kiểm tra định kỳ).

     Ví dụ: Kế hoạch tự kiểm tra định kỳ đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo; Biên bản tự kiểm tra định kỳ.

     - Biên bản sửa chữa (nếu có).

     - Giấy chứng nhận kiểm định.

     3. Kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu.

     Ví dụ: Quy trình kiểm tra bể chứa xăng dầu.

     4. Xử lý xăng dầu không phù hợp.

     Ví dụ: Quy trình xử lý xăng dầu không phù hợp.

     5. Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

     Ví dụ: Quy trình giải quyết khiếu nại.

     6. Khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.

     Ví dụ: Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.

     7. Kiểm soát hồ sơ (Các hồ sơ cần lưu giữ).

     - Các tài liệu khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp và doanh nghiệp tự quy định về HTQLCL.

     II. Ban hành HTQLCL:

    - Chính sách chất lượng, các quy trình/quy chế, thủ tục, tài liệu hướng dẫn phải được Lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt.

     - Lãnh đạo doanh nghiệp ký Quyết định ban hành và áp dụng HTQLCL trước khi đưa vào áp dụng.

     III. Áp dụng và duy trì HTQLCL:

     - Áp dụng vào thực tế quy trình/quy chế, thủ tục, tài liệu hướng dẫn sau khi được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt.

     - Khi đưa vào áp dụng HTQLCL, các doanh nghiệp phải tuân thủ đúng theo các bước, biểu mẫu của quy trình/thủ tục, quy chế đã ban hành. Các hồ sơ, tài liệu HTQLCL phải được lưu giữ theo quy định.

     - Trong quá trình áp dụng vào thực tế, nếu phát hiện điểm chưa phù hợp thì doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung, cải tiến và ban hành lại HTQLCL.

     * Lưu ý: Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN "không bắt buộc" HTQLCL của thương nhân kinh doanh xăng dầu phải được tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có thể chứng minh bằng việc tự tổ chức duy trì các quy trình/quy chế, thủ tục, tài liệu hướng dẫn của mình (lưu giữ các hồ sơ thực hiện việc lấy mẫu, quản lý mẫu xăng dầu; tự kiểm tra phương tiện đo định kỳ; kiểm tra bể chứa xăng dầu; xử lý xăng dầu không phù hợp; giải quyết khiếu nại; các hành động khắc phục, phòng ngửa, cải tiến...).

     rường hợp doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chẩn TCVN ISO 9001 do tổ chức chứng nhận cấp thì Giấy chứng nhận này là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL.

     B. Về ghi nhãn hàng hóa xăng dầu (ghi thông tin trên cột đo xăng dầu):

    Tại các trạm, cửa hàng kinh doanh xăng dầu hoặc phương tiện phân phối, bán lẻ khác phải ghi rõ loại xăng hoặc nhiên liệu điêzen, với các thông tin sau:

     - Đối với xăng không chì: Trị số octan và mức tiêu chuẩn nhiên liệu phù hợp với mức tiêu chuẩn khí thải.

     Ví dụ: RON95-II; RON95-III; RON95-IV; RON98-II; RON98-III; RON98-IV

     - Đối với xăng sinh học: Trị số octan, tỷ lệ etanol nhiên liệu được phối trộn và mức tiêu chuẩn nhiên liệu phù hợp với  mức tiêu chuẩn khí thải.

     Ví dụ: E5 RON92-II; E5 RON95-II; E5 RON92-III; E5 RON95-III; E5 RON98-III; E5 RON98-III

     - Đối với nhiên liệu điêzen: Ký hiệu nhiên liệu điêzen, hàm lượng lưu huỳnh.

     Ví dụ: DO 0,05S; DO 0,035S; DO 0,005S

     - Đối với nhiên liệu điêzen B5: Ký hiệu nhiên liệu điêzen, ký hiệu B5 và hàm lượng lưu huỳnh.

     Ví dụ: DO B5 0,05S; DO B5 0,035S; DO B5 0,005S.

     Trên đây là hướng dẫn thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và việc ghi thông tin trên cột đo xăng dầu, đề nghị các cơ sở kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định trên./.

     Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Chi cục TCĐLCL. Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang, điện thoại: 02973876936 hoặc liên hệ trực tiếp ông Đào Xuân Minh, Chuyên viên Chi cục TCĐLCL, điện thoại: 0972.393.380, email: dxminh.skhcn@kiengiang.gov.vn; bà Hà Nhật Mai, Chuyên viên Chi cục TCĐLCL, điện thoại: 0909.192.192, email: hnmai.skhcn@kiengiang.gov.vn.

 

Chi tiết xem công văn hướng dẫn tại đây

                                                                                                           Đào Xuân Minh - Chi cục TCĐLCL

Tin khác