Tin tức sự kiện
Quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với tôm đông lạnh
Nam Phi thông báo dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với tôm đông lạnh.

     Theo đó, bản sửa đổi này yêu cầu tôm và cua đông lạnh dành cho người tiêu dùng và được chào bán phải tuân thủ quy định bắt buộc sửa đổi này.

     Việc đưa ra giấy bảo đảm sức khỏe/chứng nhận nhập khẩu đòi hỏi Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ phải chứng thực việc giám sát an toàn của cơ sở và lô hàng trên giấy chứng nhận, tương tự như quy trình do cơ quan chức năng thực hiện đối với sản xuất trong nước.

     Các yêu cầu kỹ thuật của Tiêu chuẩn Quốc gia Nam Phi (SANS) 788: 2024 áp dụng cho việc xử lý, chuẩn bị, chế biến, đóng gói, vận chuyển, đông lạnh, bảo quản và chất lượng vẫn được áp dụng để hỗ trợ sửa đổi này.

     Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa hóa; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

      Ở một khía cạnh khác, Mông Cổ thông báo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện đo năng lượng điện.

     Mục đích của quy chuẩn kỹ thuật là thiết lập các yêu cầu bắt buộc về đo lường, kỹ thuật và vận hành cụ thể đối với các phương tiện đo điện (sau đây gọi là “dụng cụ đo điện”), như máy biến áp đo và máy đo điện để đo, tính toán điện năng. năng lượng, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng trước nguy cơ hàng giả.

     Quy chuẩn kỹ thuật này bao gồm các máy biến áp đo lường, công tơ đo lường hoạt động và không hoạt động được sử dụng ở cấp độ nguồn của mạng lưới truyền tải và phân phối năng lượng, điện và ở cấp độ người tiêu dùng.

     Quy chuẩn kỹ thuật này sẽ là bắt buộc đối với các tổ chức đo lường, công dân và pháp nhân được ủy quyền sản xuất, nhập khẩu, bán, lắp đặt, sửa chữa, thực hiện thử nghiệm điển hình và kiểm định các dụng cụ đo điện trên lãnh thổ Mông Cổ.

     Mục tiêu yêu cầu về an ninh quốc gia; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

     Một số tài liệu liên quan: Máy biến áp đo lường MNS IEC 61869-1. Phần 1: Yêu cầu chung; Máy biến dòng đo lường MNS IEC 61869-2. Phần 2: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng; Máy biến áp đo lường MNS IEC 61869-3. Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến điện áp cảm ứng; Máy biến áp đo lường IEC 61869-4. Phần 4: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến áp tổ hợp; Máy biến áp đo lường MNS IEC 61869-5. Phần 5: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến điện áp kiểu tụ điện; Máy đo năng lượng điện hoạt động MNS OIML R 46-1/-2. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và đo lường/Phần 2: Kiểm soát đo lường và thử nghiệm tính năng.

                                                                                                                                           Nguồn: vietq.vn

Tin khác