Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Một số thông báo của các nước thành viên WTO từ ngày 08/08/2020 đến 31/08-2020 liên quan đến sản phẩm nông sản
Một số thông báo của các nước thành viên WTO từ ngày 08/08/2020 đến 31/08-2020 liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

1

Brazil

G/SPS/N/BRA/1741

Dự thảo nghị quyết số 879, ngày 23 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất F69 – FLUPIRADIFURONE  (flupyradifurone).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất F69 – FLUPIRADIFURONE  (flupyradifurone), từ sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 1201; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

2

Brazil

G/SPS/N/BRA/1742

Dự thảo nghị quyết số 880, ngày 23 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất H07.1 – HALOXIFOPE-P-METÍLICO (haloxyfop-P).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất H07.1 – HALOXIFOPE-P-METÍLICO (haloxyfop-P), từ sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 1206; Mã ICS: 13, 65

Toàn văn

Toàn văn

Thông báo

3

Brazil

G/SPS/N/BRA/1743

Dự thảo nghị quyết số 881, ngày 23 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất F36 – FLUTRIAFOL  (flutriafol).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất F36 – FLUTRIAFOL  (flutriafol), từ sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 1202; Mã ICS: 13, 65

Toàn văn

Toàn văn

Thông báo

4

Brazil

G/SPS/N/BRA/1744

Dự thảo nghị quyết số 882, ngày 23 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất P34 – PIRIPROXIFEM (pyriproxufen).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất P34 – PIRIPROXIFEM (pyriproxufen), từ sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 0804, 08119025, 08107000, 081090, mangaba; ICS..

Toàn văn

Toàn văn

Thông báo

5

Brazil

G/SPS/N/BRA/1745

Dự thảo nghị quyết số 883, ngày 23 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất C80 – C;PMPSTACJUS ROSEA.

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất C80 – C;PMPSTACJUS ROSEA, từ sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65..

Toàn văn

Toàn văn

Thông báo

6

Canada

G/SPS/N/CAN/1321

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Myclobutanil (PMRL2020-14). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-14 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với myclobutanil đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu myclobutanil trong hoặc trên cà tím và các loại quả khác

Thông báo

Thông báo

7

Canada

G/SPS/N/CAN/1322

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Pyroxsulam (PMRL2020-15). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-15 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với pyroxsulam đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu pyroxsulam trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

8

Canada

G/SPS/N/CAN/1323

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Triflumezopyrim (PMRL2020-13). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-13 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với triflumezopyrim đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu triflumezopyrim trong hoặc trên cây lúa (ICS: 65.020,...)

Thông báo

Thông báo

9

Canada

G/SPS/N/CAN /1325

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Pendimethalin (PMRL2020-16). Mục tiêu của tài liệu thông báo PMRL2020-16 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với mặt nạ dây chuyền đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu lactilin trong hoặc trên củ hành tây (ICS: 65.020, ...)

THông báo

Thông báo

10

Canada

G/SPS/N/CAN/1327

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Propamocarb hydrochloride (PMRL2020-19). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-19 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với propamocarb hydrochloride đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu propamocarb hydrochloride trong hoặc trên rau bina (ICS: ...)

Thông báo

Thông báo

11

Uruguay

G/TBT/N/URY/38

Văn bản được thông báo sửa đổi Nghị quyết số 12/11 của GMC "Quy định kỹ thuật MERCOSUR về mức tối đa các chất gây ô nhiễm vô cơ trong thực phẩm", cập nhật mức tối đa đối với asen trong gạo để phù hợp với các quy định của Codex ...

Bao bì xenlulo và thiết bị tiếp xúc với ...

Toàn văn

Thông báo

Thông báo

Thông báo

12

Canada

G/SPS/N/CAN/1328

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Cyflufenamid (PMRL2020-21). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-21 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với cyflufenamid đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu cyflufenamid trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau (ICS: ...)

Thông báo

Thông báo

13

Canada

G/SPS/N/CAN/1329

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Flupyradifurone (PMRL2020-20). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-20 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với flupyradifurone đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu flupyradifurone trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau (ICS: ...

Thông báo

Thông báo

14

Mỹ

G/SPS/N/Mỹ/3195

Pethoxamid; Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng. Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của pethoxamid trong hoặc trên nhiều loại hàng hóa.

Gia súc, mỡ; Gia súc, thịt; Gia súc, phụ phẩm từ thịt; Ngô, ...

Toàn văn

Thông báo

15

Mỹ

G/PS/N/USA/3196

Nitrapyrin; Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng. Quy định này đưa ra mức dung sai đối với dư lượng nitrapyrin trong hoặc trên mật đường củ cải đường, rễ củ cải đường, ngọn củ cải đường, hạt cải dầu và rau, củ và cây corm, phân nhóm 1C.

Củ cải đường, đường, mật mía; Củ cải đường, rễ cây;...

Toàn văn

Thông báo

16

Canada

G/SPS/N/CAN/1332

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Nhôm Phosphide (PMRL2020-25). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-25 là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với phosphine (sản phẩm phụ của nhôm phosphide) đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA)

Thuốc trừ sâu nhôm phosphide trong hoặc trên hạt có dầu (ICS: 65.020, ...

Thông báo

Thông báo

17

Ukraine

G/SPS/N/UKR/152

Lệnh của Bộ Y tế Ukraine số 1276 "Về việc sửa đổi các tiêu chuẩn và quy định về vệ sinh để sử dụng an toàn. Đơn đặt hàng phê duyệt các tiêu chuẩn và quy định vệ sinh để sử dụng an toàn thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp

Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp

Thông báo

18

Canada

G/SPS/N/CAN/1333

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Difenoconazole (PMRL2020-26). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-26 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với difenoconazole đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu difenoconazole trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

19

Canada

G/SPS/N/CAN/1334

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Fenpyroximate (PMRL2020-27). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-27 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với fenpyroximate đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

Thuốc trừ sâu fenpyroximate trong hoặc trên trái cây có múi (ICS: 65.020, ...)

Thông báo

Thông báo

 

Tin khác