Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

STT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Hàn Quốc

G/SPS/N/KOR/212/Add.17

Sửa đổi Danh sách Dịch hại Kiểm dịch
Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật (APQA), Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (MAFRA) tại Hàn Quốc đã sửa đổi danh sách dịch hại kiểm dịch dựa trên kết quả của Phân tích Rủi ro Dịch hại (PRA) và phù hợp với các..

Thực vật hoặc sản phẩm thực vật nhập khẩu vào Hàn Quốc

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

02

Mỹ

G/SPS/N/USA/3291

Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng: Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng bifenthrin trong hoặc trên nhiều loại hàng hóa.

Táo, bơ,…

Thông báo

Toàn văn

03

Mỹ

G/SPS/N/USA/3292

Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng: Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng isoprothiolane trong hoặc trên chuối; cám gạo; gạo, trấu; và gạo, gạo đã được đánh bóng.

Chuối; cám gạo; gạo, trấu và gạo, gạo đã được đánh bóng

Thông báo

Toàn văn

04

Canada

G/TBT/N/CAN/657

Đề xuất sửa đổi đối với Bản tổng hợp cấp độ Canada: Tập 2 - Trái cây hoặc Rau tươi. - Tiêu chuẩn cho táo.

Một số loại trái cây hoặc rau quả tươi (FFV) phải được phân loại để được bán trên thị trường nhập khẩu hoặc buôn bán liên tỉnh ở Canada. Các cấp và yêu cầu của FFV được duy trì và thực thi bởi Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada.

Táo tươi

Thông báo

Thông báo

05

Uganda

G/TBT/N/UGA/1042/Add.2

Hạt cà phê rang và cà phê rang xay - Đặc điểm kỹ thuật, Phiên bản thứ hai.

Mục đích của phụ lục này là để thông báo cho các thành viên WTO rằng dự thảo tiêu chuẩn Uganda: Hạt cà phê rang và cà phê rang xay - Đặc điểm kỹ thuật, Phiên bản thứ hai; được thông báo trong G/TBT/N/UGA/1042G/TBT/N/UGA/1042/Add.1.

Cà phê hạt rang, cà phê rang xay

Thông báo

06

New Zealand

G/SPS/N/NZL/677

Đề xuất sửa đổi thông báo về thực phẩm của New Zealand (Mức dư lượng tối đa cho các hợp chất nông nghiệp).

Tài liệu bao gồm các chi tiết kỹ thuật về các đề xuất sửa đổi thông báo hiện hành được ban hành theo Đạo luật thực phẩm 2014, liệt kê các mức dư lượng tối đa đối với các hợp chất nông nghiệp ở New Zealand.

Rau, trái cây, sản phẩm động vật và các sản phẩm thực phẩm khác

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác