Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

STT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/865

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu: Captan.

Rau ăn được và một số loại củ.

Thông báo

Toàn văn

02

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/870

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu: Pyriofenone.

Rau ăn được và một số loại củ.

Thông báo

Toàn văn

03

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/866

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu: Cyazofamid.

Rau ăn được và một số loại củ.

Thông báo

Toàn văn

04

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/868

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu: Mandestrobin.

Rau ăn được và một số loại củ.

Thông báo

Toàn văn

05

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/869

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm.

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu: Procymidone.

Rau ăn được và một số loại củ.

Thông báo

Toàn văn

06

Hàn Quốc

G/SPS/N/KOR/737

Đề xuất sửa đổi đối với "Quy tắc thực thi của Đạo luật kiểm soát dịch bệnh thủy sinh":

- Liệt kê nhiễm vi rút ánh kim Decapod-1 (DIV1) là bệnh truyền nhiễm sinh vật thủy sinh;

- Liệt kê động vật lưỡng cư cần kiểm dịch trước khi nhập khẩu;

- Phê duyệt giấy chứng nhận điện tử do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp;...

Tất cả động vật sống dưới nước (cá, động vật thân mềm và giáp xác),…

Thông báo

Toàn văn

07

Mỹ

G/SPS/N/USA/3282

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng metalaxyl trong hoặc trên hạt tiêu đen.

Hạt tiêu đen

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác