Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/3/2021 đến ngày 29/3/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/3/2021 đến ngày 29/3/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Canada

G/SPS/N/CAN/1357/Add1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Indaziflam. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho indaziflam được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1357 (ngày 03 tháng 12 năm 2020) đã được thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Thuốc trừ sâu indaziflam trong hoặc trên các mặt hàng động vật khác nhau ...

Thông báo

Thông báo

02

Canada

G/SPS/N/CAN/1358/Corr.1

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Pydiflumetofen: Điều chỉnh này làm rõ giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho củ cải được trích dẫn trong thông báo G/SPS/N/CAN/1358. Thông báo đề xuất giới hạn dư lượng tối đa 10 ppm đối với củ cải.

Thuốc trừ sâu pydiflumetofen trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

03

Mỹ

G/TBT/N/USA/1704

Sửa đổi các tiêu chuẩn Hoa Kỳ về phân loại dưa hấu. Thông báo và yêu cầu cho ý kiến ​​- Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp (USDA) đề xuất sửa đổi Tiêu chuẩn Hoa Kỳ về phân loại Dưa hấu.

Dưa hấu

Thông báo

Toàn văn

04

Liên minh Châu Âu

G/SPS/N/EU/466

Quy định của Ủy ban (EU) sửa đổi Quy định (EC) số 1881/2006 liên quan đến mức tối đa của cadmium trong một số loại thực phẩm nhất định . Dự thảo quy định hạ thấp mức tối đa hiện có đối với cadmium hoặc thiết lập mức tối đa mới cho cadmium trong trái cây họ cam quýt, ô liu, trái kiwi, chuối, xoài, đu đủ và dứa, quả mọng và trái cây nhỏ,...

Trái cây họ cam quýt, ô liu, kiwi,...

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

05

Mỹ

G/SPS/N/USA/3235

Picarbutrazox - Dung sai thuốc trừ sâu. Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng picarbutrazox trong hoặc trên nhiều loại hàng hóa.

Ngô, ruộng ngô, ngũ cốc

Thông báo

Toàn văn

06

Canada

G/SPS/N/CAN/1358/Add 1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Pydiflumetofen. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho pydiflumetofen được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1358 (ngày 03 tháng 12 năm 2020) đã được thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Thuốc trừ sâu pydiflumetofen trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

07

Canada

G/SPS/N/CAN/1360/Add 1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Ethaboxam. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho ethaboxam được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1360 (ngày 15 tháng 12 năm 2020) đã được thông qua ngày 08 tháng 3 năm 2021.

Thuốc trừ sâu ethaboxam trong hoặc trên rễ củ cải đường

Thông báo

Thông báo

08

Canada

G/SPS/N/CAN/1363/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Azoxystrobin. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho azoxystrobin được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1363 (ngày 21 tháng 12 năm 2020) đã được thông qua ngày 11 tháng 3 năm 2021. 

Thuốc trừ sâu azoxystrobin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

09

Canada

G/SPS/N/CAN/1370/Corr.1

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Difenoconazole: Điều chỉnh này làm rõ giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho ngọn củ cải được trích dẫn trong G/SPS/N/CAN/1370. Thông báo đề xuất giới hạn dư lượng tối đa 8,0 ppm đối với ngọn củ cải.

Thuốc trừ sâu difenoconazole trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

Thông báo

10

Canada

G/SPS/N/CAN/1377

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Novaluron (PMRL2021-06). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2021-06 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với novaluron đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA). 

Thuốc trừ sâu novaluron trong hoặc trên rễ cây củ cải

Thông báo

Thông báo

11

Liên minh Châu Âu

G/SPS/N/EU/471

Dự thảo của Ủy ban này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất famoxadone không được gia hạn theo Quy định số 1107/2009. 

Famoxadone (hoạt chất thuốc trừ sâu)

Thông báo

Toàn văn

12

Thái Lan

G/SPS/N/THA/384

Lệnh về việc tạm ngừng nhập khẩu tôm sống và thân tôm (bao gồm cả tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei,...)

Theo báo cáo của Cục Thủy sản, vi rút gây hội chứng đốm trắng (WSSV), vi rút hoại tử cơ tạo máu và nhiễm trùng (IHHNV) và vi rút đầu vàng (YHV) được phát hiện trong các sản phẩm tôm giống nhập khẩu từ Ecuador và Madagascar ...

Tôm sống và xác tôm

Thông báo

Toàn văn

13

Mỹ

G/TBT/N/USA/1611/Add.1

Quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (20-4.B).

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA): đang ban hành các quy tắc sử dụng mới quan trọng (SNURs) theo Đạo luật Kiểm soát các chất độc hại (TSCA) đối với hóa chất.

Các chất hóa học

Thông báo

14

Liên minh Châu Âu

G/TBT/N/EU/790

Dự thảo Quy định liên quan đến việc không gia hạn phê duyệt phosmet hoạt chất.

Dự thảo này quy định rằng việc phê duyệt phosmet hoạt chất không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên EU sẽ rút lại giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất phosmet.

Phosmet (hoạt chất thuốc trừ sâu)

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác