Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 08/7/2020 đến ngày 24/7/2020 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 08/7/2020 đến ngày 24/7/2020 liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

 

Ghi chú

01

Thổ Nhĩ Kỳ

G/SPS/N/TUR/114

Quy định về thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ về mức độ tồn dư tối đa của thuốc trừ sâu. Quy định thiết lập các quy trình và nguyên tắc thực hiện liên quan đến mức dư lượng thuốc trừ sâu tối đa trong hoặc trên thực phẩm và thức ăn có nguồn gốc thực vật và động vật để đảm bảo mức độ bảo vệ người tiêu dùng cao.

Thuốc trừ sâu trong hoặc trên thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật.

Thông báo

Toàn văn

02

Canada

G/SPS/N/CAN/1315

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Acequinocyl (PMRL2020-06). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-06 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với acequinocyl đã được Cơ quan quản lý dịch hại (PMRA) của Bộ Y tế Canada đề xuất.

Acequinocyl thuốc trừ sâu trong hoặc trên hoa bia (sấy khô)

Thông báo

Thông báo

03

Canada

G/SPS/N/CAN/1316

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Glufosinate-Ammonium (PMRL2020-07). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-07 là tham khảo các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs cho glufosinate-ammonium đã được Cơ quan quản lý dịch hại (PMRA) của Bộ Y tế Canada đề xuất.

Thuốc trừ sâu glufosinate-ammonium trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau ...

Thông báo

Thông báo

04

Myanamar

G/SPS/N/MMR/5

Chỉ thị số 9/2014 về yêu cầu tài liệu đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Theo Chỉ thị số 9/2014, cần phải có Giấy chứng nhận xuất xứ, Giấy chứng nhận vệ sinh/ Giấy chứng nhận sức khỏe, Hợp đồng mua bán gốc và Hóa đơn gốc cho các sản phẩm thủy sản nhập khẩu.

Sản phẩm thủy sản

Thông báo

05

Myanamar

G/SPS/N/MMR/6

Chỉ thị số 3/2016 về Yêu cầu chứng nhận đối với các sản phẩm cá và thủy sản xuất khẩu. Theo (Chỉ thị số 3/2016), cần phải có Giấy chứng nhận sức khỏe để đảm bảo phù hợp với tiêu dùng của con người sau khi xác minh kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Cá và thủy sản

Thông báo

 

Tin khác